New Testament Baptism by David Pawson


BENs tankar 630/30/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Klimatavtal, panik över klimatförändringar,

Igu, foto © Benjamin Antell

Undertecknad är helt säker på att Gud har kontrollen över jorden, även om det kanske inte ser ut så. Är inte det minsta oroad över någonting egentligen. Rädsla hör inte hemma i Guds rike, vi behöver inte vara rädda för någonting om vi lever för Herren.

Hela jorden kommer att gå under, när tiden är inne. Detta är ett faktum! So what?

foto © Benjamin Antell

Det är nog litet fånigt att stå och krama träd, samtidigt som det är dumt att förstöra allt bara för pengar. Det är svårt att reda ut vilka alla spel politikerna leker i smyg. Det är ju trots allt bara en liten klick av dem som vet vad som händer bakom det "offentliga" draperiet.

Vi kan inte rädda världen från en undergång som den är dömd till! Vi kan dock koncentrera oss på att göra det goda, berätta om frälsningen för de förlorade och otrygga. Tala om för den att Gud älskar dem, hjälpa dem på olika sätt, och berätta att räddning finns för var och en!

I det långa loppet spelar det dock ingen större roll vad "vi" tycker och funderar.

foto © Benjamin Antell

När sanden har runnit ur glaset finns det inget "vi" kan göra åt saken längre. Då är det enda viktiga, var vi "personligen" står med Gud.

Känner vi Honom personligen, eller tillber vi Honom bara som ett objekt i en religiös ceremoni? Älskar vi människorna omkring oss, såsom Gud befaller oss att göra?

Inget annat än vår gemenskap med Gud, har någon betydelse när tiden är inne. Gud älskar dig och vill umgås med dig!

Varför inte låta Honom få dela ditt liv?

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


Mellan raderna kommentar:

Många skäms i dag för korset. En bekant blev tvingad att ta ner sitt konstverk i en stalig kyrka för att det innehöll ett kors!

Jag blev för några år sedan, ombedd att designa en minnes-sten till en kyrkogård, man ville inte ha något kors på den, för att ej stöta sig med olika religioner!

Skäms vi i dag för vår tro och för Jesus Kristus?

Korset är Jesu seger-tecken och Han är den enda vägen till Gud!

Mark 8:38 Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."

Painting, Benjamin Antell

Till och med skådespelaren David Suchet, känd från Agatha Christies deckare (i TV format), har påpekat skräcken för korset. Han är oroad för att England håller på att bli avkristnat på grund av att engelsmännens skam för korset, då muslimerna håller på att "ta över" landet. Han har nyligen själv blivit konfirmerad, tydligen är han en sökare.

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Joh 14:6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.


BENs tankar 629/28/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Det är skrämmande hur många som går i döden, utan att tänka på konsekvenserna!

London, foto © Benjamin Antell

Man har levt hela livet utan gemenskap med Skapare. Man förstår inte hur allvarligt detta är. Man har levt helt och hållet för sina "egna" intressen.

Många har jobbat 8 timmar på dagen för att komma hem, äta, titta på TV och gå och lägga sig.

Många har byggt sommarstugor, båtar med mera. Man har tillbringat sommaren på sommarstället och "vilat upp sig", haft fester och ibland även sex-orgier. Kom att tänka på orgier eftersom jag som liten såg massor av porrtidningar med mera på folks sommarstugor "ibland".

Folk har massor av intressen, musik, sport, resor, dans, släktforskning, sex, alkohol, fina viner, bilar, böcker med mera.

Men hur många tänker på andra?

London, foto © Benjamin Antell

Med "tänker" menar jag, hur många av oss älskar andra människor? Hur många av oss känner Gud, vår Skapare? Hur många tänker på Jesus, som gav sitt eget liv i vårt ställe, för våra synder? Allt detta gjorde Han så att vi skulle kunna få umgås direkt med Gud!

Många av oss har blivit så pass "avtrubbade" av vårt egoistiska liv och det avkristnade samhälle vi lever i, att vi redan i det närmaste kan anses döda. Något andligt liv har vi sannerligen inte.

Många av oss tror inte ens att Skaparen existerar.

foto © Benjamin Antell

Ändå kommer vi alla en dag att stå inför Honom, vi kommer alla till och med att böja knä inför Jesus!

De flesta av oss kommer at stå där med skammen, endast en liten skara kommer att jubla över att äntligen vara "hemma"!

Endast en liten bråkdel av mänskligheten kommer att vara strålande lyckliga över att äntligen "komma i mål", med segern i behåll. Dessa har vigt sina liv åt Herren Jesus, de har osjälviskt spenderat största delen av sina liv på att uppfylla Jesu befallningar.

Genom att göra så, har de själva fått en inre frid som varken religioner eller världen kan ge!

Dessa har besökt de sjuka, de fångna, de utstötta. De har i Jesu namn helat dem, drivit ut onda andar och till och med uppväckt de döda. Jag skojar inte, detta händer i dag!

(Kolla upp Heidi Baker till exempel, hon har tillsammans med bar och patorer, väckt upp 100-tals döda).

Heidis eget vittnesmål: video XP Media

Den "lilla skaran verkligt troende" har givit bort pengar och fina ägodelar, när den Helige Ande har manat dem att göra så. De har inte sett sina "egna" ägodelar som annat än "Guds" egendom. Därför har de med glada hjärtan kunnat skänka bort vad som helst. Det har inte levt för denna värld och dess lockelser.

Säger inte att det är varken fel eller synd att äga sommarstugor, ha hobbies med mera, men var finns Gud i ditt liv?

Känner du Honom personligen? Har du mött Jesus personligen och fått förlåtelse för dina synder? Har du fått möta den Helige Ande, har Han givit dig ditt andliga bönespråk (tungotalet)? Har du fått del av de övriga nådegåvorna? Vet du över huvudtaget "vad" jag talar om?

De flesta i dagens avkristnade samhälle har ingen aning om vem Gud, Jesus och den Helige Ande är!

De har ej heller den minsta aning om vilken deras gudomliga "kallelse" i livet är.

I dag kan du få lära känna kärleken, Jesus Kristus, din Frälsare och Gud!

Här är en bön som kan bli din nyckel till ett fridfullt liv tillsammans med Gud:

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Efter att du har bett bönen ÄR du Frälst!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln. Även Jesus döpte sig som vuxen!

Läs Matteus 5 i Nya Testamentet!

Gud välsigna dig, Uncle Ben


BENs tankar 628/27/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Följande bibelord är ingen "rekommendation". Det är en "ORDER" från Jesus själv!

Stockholm, foto © Benjamin Antell

Matteus 10:7-8 Och där ni går fram skall ni predika: Himmel-riket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

Genom lydnad får vi inre FRID!

Lyd de maningar som den Helige Ande ger dej, om du är pånyttfödd Kristen. Du kommer att få se under hända, och du kommer att få en inre frid!

För att "höra" den Helige Ande, måste man koppla av. Vi kan inte stressa hela dagen och förvänta oss att den Helige Andes röst skall höras i vårt inre. För att höra Honom måste man "lyssna", alltid vara "öppen". Hans antydningar är ofta väldigt vaga, man missar dem lätt om man inte håller sig vaken i Anden.

Här är en video (på engelska) som bland annat handlar om folk som har väckts upp från döden. Klicka: här.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 627/26/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

När man blir frälst får man ett andligt bönespråk som kallas tungotal.

London, foto © Benjamin Antell

Alla som är födda på nytt kan få be i tungor. När man ber i Anden eller tungor, som det även kallas, är det egentligen den Helige Ande som ber igenom oss. Det ligger en enorm kraft i Andens bön!

Personligen fattade jag aldrig vilken kraft det var i tungotalet innan jag även började be för andra i tungor.

Det blev en väldigt märkbar skillnad i bönen, eftersom den Helige Ande plötsligt var med på ett handgripligt sätt. När jag blev Kristen blev jag undervisad av en kille hur jag skulle göra. Så jag började be i tungor dagen efter jag hade blivit andedöpt, och bestämt mig för att följa Herren för alltid.

Det tog dock cirka 30 år innan jag fattade hur pass mycket kraft det fanns i tungotalet!!! Så kan det gå om man inte får bra andlig undervisning. När jag började be i tungor för andra med handpåläggning, hände plötsligt många flere under än tidigare!

Det är många som grubblar över "varför" inte de ber i tungor.

Det är inget att grubbla över. Är man Andedöpt, så kan man tala i tungor. Det står i Bibeln att ALLA pånyttfödda kan be i tungor.

Löftet om tungotalet till alla Kristna finns här:

"Mark 16:15-17" Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.

(En del som barnsligt påstår att alla inte talar i tungor brukar hänvisa till Paulus, som en gång sade "inte talar väl alla i tungor", och så är det ju, alla talar inte MEN alla pånyttfödda Kristna "kan".)

Lyssna inte på de som predikar ett annat budskap än Bibelns!

foto © Benjamin Antell

Ta emot välsignelsen i stället. Tungotalet Kan fungera litet olika. En del behöver inte anstranga sig det minsta när de talar i tungor, de behöver bara öppna munnen, bönen bara bubblar ur dem, andra är tvungna att själva börja tala.

Så "var" det även för mig, blev tvungen att börja prata själv. Det kändes en aning dumt de första minuterna, men så tog den Helige Ande över!

Så tycks det gå till för en hel del människor. Man ställer in sig på att be och bara säger ut det som kommer. Det är viktigt att man förblir i djupt bönetillstånd, medan man ber i Anden.

Mitt första språk lät en aning som portugisiska. Mitt tungotal förändras ofta under bönen, som numera går automatiskt till största delen. Det händer att jag repeterar vissa "starka" ord ibland, när jag ser vilken kraft de har.

Många av oss kan ha flere olika bönespråk. Personligen har jag märkt att mitt tungotal ibland förändras (byter språk) när jag ber för olika människor.

En del Kristna ber på befintliga språk som de ej kan tala normalt. En gång var det en svensk farbror i Trelleborg som bad på Polska "utan att veta om det", andra ber på Hebreiska eller Afrikanska språk osv.

Om du har blivit andedöpt, är det bara att sätta igång, bed den Helige Ande om ledning i Jesu namn, och så börjar du be. Man kan till och med "härma" någon annan som ber i tungor, bara för att komma igång! Det är inget konstigt med det. Den Helige Ande tar alltid över så fort man har börjat. Vi blir alla väldigt välsignade av att be i tungor.

foto © Benjamin Antell

Det är väldigt viktigt att be i tungor när man befriar människor. Det finns en enorm andlig kraft i bönen som bed i tungor.

Gud använder sig ofta av vårt tungotal, när vi ber för andra människor. Det är ju så att man ibland inte "vet" vad man egentligen bör be, och då tar Anden över via tungotalet!

Alla pånyttfödda Krista har faktiskt fått order om att befria folk från onda andar, sjukdomar och till och med att väcka upp döda. Jesus själv har givit oss ordern!

Jesus sade i Matt 10:8 Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

Var välsignad!

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


Mellanmål video:

Children flow in the anointing with Pastor Rob DeLuca.


BENs tankar 626/23/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Liv eller död?

Vi kan inte surfa ytligt igenom livet, enbart i "hopp" om att vi skall komma ut på rätt köl.

Malibu, foto © Benjamin Antell

Gud har givit oss en saklig manual till oss (Nya Testamentet), som vi kan bygga vårt liv på. I den beskriver Han hur vi kan tvätta oss och göra oss i ordning för den stora bröllopsfästen i Himmelriket, efter vår tjänst på Jorden.

Festen kommer "efter" arbetet!

foto © Benjamin Antell

Jesus har kallat oss ALLA till tjänst. Han har även givit oss en "arbetsledare", den "Helige Ande". Han har i uppgift att fördela arbetsuppgifterna emellan oss, men även att undervisa oss i vår andliga okunnighet.

Om vi är lydiga den Helige Andes röst, kan Guds vilja för ALLA människor gå i uppfyllelse.

De "olydiga" som inte tar ansvar för sina liv, får senare lida för sin slapphet.

Det är ju så, att Gud vill använda varenda en av oss som "sändebud" då Han svarar på böner. Om vi vägrar lyda när Anden "manar" oss uteblir en del böne-svar!

I okunskap skyller en del på Gud när bönesvaren uteblir. Detta är dårskap!

foto © Benjamin Antell

Gud har "lovat" att svara på våra böner, men om vi som är ämnade till att bära fram svaren "vägrar lyda", då kan ju bönerna inte gå i uppfyllelse.

En del av oss har inte ens förstått att "samtala" med arbetsledaren, och därmed inte fått reda på våra uppgifter.

En del påstår till och med att arbetsledaren är död, medan andra förgäves sitter hemma vi televisionsapparaten och väntar på order...

Om vi vill veta vår uppgift i livet bör vi "söka" Honom och "fråga". En av Hans uppgifter är att svara på frågor.

Varje uppgift (från arbetsledare) som vi utför på Jorden betygsätts i Himmelriket.

Kille bygger cool trappa, foto © Benjamin Antell

Trots att "ingen" av oss "förtjänar" någon belöning för sitt arbete, är Gud snäll nog att belöna oss i alla fall. Han är trots allt vår Himmelske Fader som älskar oss alla förbehållslöst.
(Detta kan vara svårt att förstå för de som har haft en elak far på Jorden. Förlåt honom, och vandra vidare med Gud i stället. Gud älskar dig!)

De som har varit olydiga barn under hela vandringen på Jorden, har inget att se fram emot i nästa liv. I manualen står deras öde skrivet, för att ingen skall blind behöva gå i graven.

foto © Benjamin Antell

Guds Ord står fast oavsett våra "mänskliga" tankar och idéer. Hans Ord är desamma i begynnelsen som vid tidens slut. Han är Alfa och Omega, början och slutet, Skaparen och Avslutaren.

Den som kommer till Honom i Jesus namn har livet, det har vi Ordet på.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


“Execution of Christ” by the Gao brothers, Intressant konst länk till: Kina


BENs tankar 625/19/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Tala ALDRIG med en läkare om "andliga" problem!

Foto © Benjamin Antell

Läkare som inte är pånyttfödda Kristna förstår sig absolut inteandliga problem.

En kompis till mig som är under en befrielse process, talade i misstag om för en läkare att han mådde dåligt på grund av att andar bråkade med honom. Läkaren som tydligen är helt blåst, när det gäller andliga ting, förpassade honom till ett mental-sjukhus. De kan inte hjälpa honom på något sätt, eftersom det inte handlar om någon sjukdom.

Nu kommer det att ta "ännu längre" att befria killen, eftersom sjukvårdspersonalen kommer att på grund av sin okunskap droga ner killen och hans andar. Detta är ju vad andarna vill, de vill ha droger av alla de slag.

Gud kan hela alla människor som "hör röster" med mera.

Foto © Benjamin Antell

Rösterna är verkliga! Detta förstår naturligtvis inte människor som inte känner Gud personligen. Det har inte en aning om vad dessa plågade människor talar om.

Jag brukar driva ut andar i Jesus namn. Jesus bad alla troende att kasta ut onda andar, så detta är inte konstigt, eller mystiskt på något sätt!

Matteus 10:1 (Nya Testamentet) Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.

När jag befriar människor från andar, blir de automatiskt på bättre humör och får ofta en frid som inte läkemedel kan ge dem. Ibland tar det bara några minuter att genom bön befria en människa från "röster" med mera!

"Ibland" kan det ta en längre tid att lära människor hur de kan "behålla" sin frihet.

Foto © Benjamin Antell

Det är ibland så att andarna försöker komma tillbaks.

Matt 12:43-45 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte."

Då gäller det att man har Bibelord som talar tvärt emot det andarna påstår. Guds ord är vårt andliga svärd!

Andarna hatar Guds ord, eftersom de alla är onda till naturen. Det finns onda andar som kallar sig själva "goda andar". Detta är dock bara en ploj från deras sida. Deras jobb tycks i första hand vara att förvilla människor.

Andar som tar folk i besittning, vill leva ut sina lustar via dem. Andar har ju inga egna kroppar, därför vill de leva i människor och till synes "galna" djur.

Igu © Benjamin Antell

Andarna är änglar som blev utsparkade ur Himmelriket, i samband med att satan snubblade över sin ego och ville ta över Gud (sin skapare). Därför har inga andar kroppar, de blev tvungna att lämna sina kroppar när de lämnade Himmelriket.

Jag vet att detta kan låta som "sagor", för folk som inte känner Gud "personligen", men det jag berättar är sant.

Foto © Benjamin Antell

I fall du blir troende och tar emot den Helige Ande i ditt liv, då kommer dina andliga ögon att öppnas! Du kommer att bli väldigt förvånad över att se att det finns en till dimension som du aldrig har sett tidigare!

Du kommer att få uppleva Guds närhet, och den Helige Andes tilltal. Du kommer att få se mirakel! När vi ber för folk som är sjuka, ser vi ibland ben som växer flere centimeter, astma som försvinner, blinda ögon som öppnas! Detta är fullständigt ologiskt, men ändå händer det, därför att logiken inte har någon plats i Guds rike.

Sedan jag lät Jesus ta över mitt liv har jag fått uppleva:

- auktoriteten som jag har i Jesu namn.

- Jag har fått se, det för ögat osynliga (vanligtvis i bön)!

- befrielse från onda andar, "röster" och våldnader.

- befrielse från sjukdomar.

- befrielse från droger och laster av olika slag.

- nervösa, stressade eller rädda människor få frid i sitt inre.

Inget problem är för stort för Gud!

En del människor tror inte att Gud kan förlåta dem!

Helsinki, foto © Benjamin Antell

Detta är en av satans lögner. Gud kan förlåta oss hur många gånger som helst, det enda Han bryr sig om, är ifall vi menar allvar.

Det spelar ingen roll hur många gånger vi "faller", Han reser oss upp varje gång! Han vill vara vår Fader, därför kan vi alla bli Guds adoptivbarn tack vare Jesus!

Spring inte ifrån Gud om du har gjort bort dig!

Spring till Gud i stället, Han är alltid redo att förlåta dig. Gud är kärleken!

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


Mellan raderna: Prayer And Fasting for Kids

Det är viktigt att fasta om man vill ha bönesvar. Det händer ju ibland att vissa frågor tar tid på sig att nå dig. Fasta är som olja i böneröret :-)

Foto © Benjamin Antell

Ett bra sätt att fasta på är att dricka vätskor, då är risken inte lika stor att man blir förkyld, och så kan man hålla på, i pricip hur länge som helst. Vitsen med fasta, är att vi skall koncentrera oss på Gud och inte äta nåt som vi vanligtvis "njuter" av.

Benny Hinn video:- Third Dimension Anointing Falling on pastors

I'd say "fourth" dimension...


BENs tankar 624/12/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Gud vill ha kontakt med Dig!

Vill du ha kontakt med Honom? "Vem som helst" kan få direktkontakt med Gud, tack vare Jesus.

Jag har jättebra kontakt med Gud, Han "vidrör" vid mig varje dag numera. För mig känns det helt och hållet övernaturligt, när folk påstår att Gud inte finns! För mig som umgås med Honom varje minut, är detta ett helknäppt påstående.

Benny Hinn / Reinhard Bonnke video:

Holy Spirit Fire Baptism

Killarna i videon är bara vanliga demokrater som har lämnat sina liv åt Herren. När man lämnar sina egna intressen, och ställer sig till förfogande för Herren, då börjar det hända grejer i våra liv!

Om man lyder Herrren, ökar smörjelsen (kraften) i våra liv. "Lydnad är större än offer" står det i Bibeln, som är Guds egna ord.

Mark 12:33 Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer."

Det går en fånig serie om Frimurarnas vän: Darwin på TV.

Foto © Benjamin Antell

Jag orkar inte titta på sådan smörja. Darwin själv var väldigt sjuk (dålig mage) på grund av sin egen "osäkerhet". Det framkommer i hans korrespondens, att han själv tvivlade på sina urdumma teorier. Han lär nästan ha varit bosatt på muggen.

Procentuellt sätt är det bara cirka 30% i världen som tror på evolutionen! (det finns många udersökningar och siffror på detta, men majoriteten på vår Jord tror på Gud) Ganska intressant, eftersom ateisterna kör för allt de är värda med sin djupt "religiösa" evolutions-propaganda!

Många människor är dock som tur är allt för intelligenta för att lyssna på gojan som de predikar. "Teorier" är ju trots allt bara teorier. Andra åter, känner Gud personligen och då faller ju Darwins "teorier" pladask i den ankdammen.

De Troende lever i "verkligheten", i stället för "teorins-sagoland".

Foto © Benjamin Antell

Många av oss (som jag till exempel) har inte alltid varit troende.

Man blir oftast troende när man träffar Jesus. Man har ju egentligen inget val, eftersom man inte kan förneka Honom längre, efter att man har mött Honom på riktigt, det går ju bara inte.

Bara en idiot skulle påstå, att han inte har träffat någon, som han "har" träffat på riktigt, eller hur?

När man har träffat den Helige Ande, kan man se både den osynliga och den synliga världen, utan att vara "kucko" som de ovetande påstår :-) Jimi Hendrix sjöng "are you experienced", det måste man vara för att kunna se det övernaturliga.

Det finns faktiskt en "osynlig" värld, som skulle kunna skrämma livet ur folk om alla fick se den på riktigt. För mig personligen var detta en fantastisk upplevelse, även om jag inte "hela tiden" ser den andliga dimensionen. Utan den Helige Andes hjälp kan man inte se den fjärde dimensionen. Därför är det viktigt att lära känna Honom på riktigt.

Nu handlar det inte alls om "underhållning", när vi får se den andliga dimensionen.

Foto © Benjamin Antell

Den Helige Ande "visar" den för mig, då Han vill berätta någonting för mig. Eller då jag ber för någon med problem, då kan han visa både det ena och det andra, till hjälp för mig i bönens kamp.

(Jag berättar inte detta för att verka märkvärdig, eftersom vem som helst som känner den Helige Ande "kan" få vara med om dessa och "ännu häftigare" saker än mig. Jag är inte märkvärdig på något sätt, jag står bara till förfogande för Gud).

Vi som känner Jesus "på riktigt", lever inte i "teorins värld" längre, vi lever i gemenskap (på riktigt) med Skaparen tack vare Jesus, och den Helige Ande (Hjälparen) leder oss varje dag.

Min värld i dag är ett kul ställe, där vad som helst kan hända.

Foto © Benjamin Antell

Jag har inga egna idéer om hur min morgondag skall se ut! Gud får skicka mig dit Han vill. Det är klart att det ibland kan kännas bedrövligt att se människor som springer mot avgrunden med full fart, trots att de har blivit varnade, men sådan är människan. En envis rackare egoistiskt styrd av sina laster och njutningar.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


Mellan raderna:

Foto © Benjamin Antell

Folk som ligger på lasarett eller i kopplade till apparater, lider INTE!

Hur skall de kunna lida när de inte har en aning om vad som händer? De som vaknar säger ju alltid att det känns som om de bara har varit borta en sekund!

Så, dra inte förhastat ur pluggen, man vet ju aldrig...


BENs tankar 623/11/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Foto © Benjamin Antell

Aftonbladet.se:

Till sommaren skulle han ha vaktat Tysklands mål i Sydafrika. Men Robert Enke kördes över av ett tåg och dog direkt.

Många tar livet av sig helt i onödan! Om killen hade känt Gud, hade han definitivt inte tagit livet av sig. Det är verkligen sorgligt att folk många gånger inte "vågar" pröva på Gud.

Jag sökte Gud och Han kom emot på en gång!

Foto © Benjamin Antell

Om Han kommer och frälser mig, kan han säkert göra det för vem som helst. Dessutom har Jesus lovat uppenbara sig för alla som söker Honom med ett ärligt hjärta!

Andra är rädda för "döden", speciellt nu när medicintillverkarna försöker skrämma livet ur folk med Svininfluensan.

Foto © Benjamin Antell

Om folk inte blir rädda förlorar vaccintillverkaren miljarder med dollars! Detta tänker folk inte på... Som alltid när det handlar om stora pengar, får man se upp för skojare och svin-dlare.

Jag är inte det minsta rädd för varken Svininfluensan, någon annan flunsa eller döden.

Foto © Benjamin Antell

Det spelar ingen roll när jag dör, det rör mig inte det minsta. Jag har mitt på det klara med Gud, precis som författaren August Strindberg, killen som i sin undom var ateisternas förkämpe och senare blev Kristen. Det finns tydligen nåd för alla :-)

Hebr 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.

Rom 8:38-39 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre

Jesus har mött mig och givit mig en otrolig frid som INGEN kan ta ifrån mig!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dessutom umgås vi "varje dag" via den Helige Ande vår (de Kristnas) Hjälpare. Alla kan få lära känna den Helige Ande, ifall de tar emot gåvan av liv från Jesus. Man kan inte köpa eller förtjäna den, den är helt gratis! Kolla bönen nedan om du vill pröva, och se att Han är "snäll som en plätt".

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 622/10/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Förbönsmöte för vem som helst!

I kväll skall pastor Mikander och jag spela och sjunga i (länk:) Vörå Frikyrka igen, Därefter säger jag några ord innan förbönen (om Herren dröjer och vi får leva:-) kl. 19.00.

–He finns kaff o bulla o kanske ett kex.

Välkommen!

-

Pastorn släpar bort min sportbil till skroten © Ben Antell

Folk som inte tror på Gud, lider av Gudfobi!

Man behöver inte nödvändigtvis vara rädd för att lida av Gudfobi (bara litet). Andligt döda människor (de som aldrig mött Jesus), har en stor bit av sin potential "totalt avstängd"!

Jag vet att detta är sant, eftersom jag själv hade en stor del av min potential avstängd medan jag var en slav under den ondes band. Både blind och döv var jag som en stubbe i skogen.

Man behöver inte vara rädd för Gud "ifall" man har tagot emot Jesu nåd i sitt liv (se bönen nedan).

Jag trodde att Gud skulle slänga mig på sin stora hamburger-grill efter att jag hade dött, eftersom ALLA sade att Han var mycket agressiv :-)

Min kanske största chock efter att ha mött Gud (genom det övernaturliga dopet i den Helige Ande), var den att Han var så otroligt kärleksfull. Å andra sida står det ju i Bibeln att Han är kärlek, men jag hade inte läst Bibeln på den tiden.

(Gudfobi är oregistrerat, liksom Kristusfobi, men jag brukar använda dem sedan 10-15 år tillbaka eftersom de är väldig deskriptiva termer).

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 621/08/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

kyrkpressen i dag: Sverige får sin första homosexuella biskop.

Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Foto © Benjamin Antell

Vilken otrolig skymf mot Gud. Vilken otrolig arrogans, att anställa en homosexuell människa i kyrkan! Den onde skrattar sig halvt fördärvad på grund av Lutherska och en del andra kyrkors dårskap! Ledningen är sannerligen blinda stackare.

Jud 1:18 De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär."

Jud 1:19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande.

En människa som vägrar att underordna sig Guds ord är bara till skada om hon/han får "betjäna" det som "egentligen" borde vara Guds församling.

Jud 1:7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.

Foto © Benjamin Antell

Dårarna har röstat.

Så kan det gå när Guds Ord inte längre har någon plats i kyrkan, numera "det religiösa spektaklet"! Gud är helt och hållet emot homosexualitet, detta ämne nämns många gånger både i Gamla Testamentet och det Nya.

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar

Gud älskar dock homosexuella som personer, precis som jag gör. Det är bara endast livsstil som Han enligt Bibeln hatar, eftersom den är oförenlig med Hans Ord.

1 Kor 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,

Foto © Benjamin Antell

Att över huvudtaget anställa icke-troende förkunnare i en kyrka är helt förkastligt.

Detta förstår naturligtvis bara de som lever i en personlig relation med Gud och känner den Helige Ande. De andra kyrkomedlemmarna är både blinda och döva, precis som världens barn. Även jag själv var blind som en stock (för det andliga) innan jag mötte den Helige Ande.

Icke-troende präster leder folk i fördärvet eftersom de inte alls känner till Guds ord. Visst har de läst "Bibeln", men om man inte känner den Helige Ande "personligen", kan man omöjligt "förstå" hela innebörden i Bibeln. Detta är omöjligt, eftersom Ordet måste bedömas andligen.

1 Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

1 Kor 2:15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon.

Och sen "undrar" dessa falska präster och prelater varför folk lämnar deras tvetydiga religiösa spektakel till kyrka!

Hur skall man kunna ha förtroende för folk som låtsas vara fromma och samtidigt är upproriska mot Skaparen??? Ingen människa med ens en halv hjärna skulle skriva in sig i en sådan falsk förening.

2 Tim 3:4-5 ...De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Jud 1:13 De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


Mellan filerna: Ben Antell Band är nu på Myspace.

Bättre sent än aldrig, eller... För tillfället finns där låtar från CD:n Liquid Elev@tor. LE var egentligen ett musikproject som jag gjorde med Michael Waegar & Kalle Sinkkonen. Vi gjorde egna remixar av CD: Box Americana, plus några nya låtar. Gäst sångare på den plattan är Jane Kitto från Australien (där jag bodde i mina unga år).

Liquid Elev@tor är i Industrial stil, om ni har dåliga nerver, föreslår jag någon annan skiva i stället :-)


BENs tankar 620/05/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Aftonbladet länk: Vikthets – redan bland tioåringar!

Foto © Benjamin Antell

Storbritannien: Hälften av tjejerna mellan 11 och 16 kan tänka sig en skönhetsoperation

Tänk att småbarn har hjärntvättats av media till att tro att de behöver skönhetsoperationer. De vet ju inte ens hur de kommer att utvecklas medan de växer. De kan ju börja se ut som MONSTER när de har växt färdigt!

Personligen vet jag att "den onde" ligger bakom dessa mider-värdighetskänslor som folk har. Man förstår sig inte på andliga företeelser, om man inte känner Gud personligen, vilket ALLA människor kan få göra. Både vuxna och barn kan faktiskt få en levande relation till Gud via Jesus, och den Helige Ande.

Tyvärr är skolorna i många länder totalt avkristnade, vilket leder till allt möjligt elände, som till exempel barn som skönhetsopererar sig.

Foto © Benjamin Antell

Om dessa barn hade fått en Kristen uppfostran, hade de förstått att de är vackra som de är och att Gud älskar "varenda en" av dem. Gud är kärlek, Han älskar varenda människa på vår jord.

"Måtta med allt" –sade farmor (en väldigt smart kvinna).

Ett problem som de flesta, speciellt vi i de rika länderna lider av, är chips, läskedrycker, hamburgare med strips och godis. Käkar man detta mer än en gång i veckan blir man fet som en gris.

"Lätt" eller "Light" produkter är heller inte alls bra för kroppen! Man blir faktiskt fetare av den, dessutom innehåller de mer giftiga ämnen.

Gud???

Foto © Benjamin Antell

Många av oss håller på att försöka fylla "tomrummet efter Gud", med godis av alla de slag. Därför är de flesta feta i dagens industrialiserade värld. Dessutom rör för litet på oss. Om man bara sitter framför dator eller TV:n hela kvällen blir man garanterat fet!

Varenda en av oss har från "början" haft ett tomrum efter Gud i vår själ. Många försöker fylla det genom att äta ihjäl sig, andra förköper sig på prylar av alla de slag.

En del köper prylar för att de har dåligt självförtroende och andra bara för att de känner sig stressade över att vardagen känns tråkig.

Min vardag är aldrig tråkig :-)

Sedan jag mötte Gud, har mitt liv varit intressant nästan hela tiden. Jag var svårt sjuk ett tag, på grund av att jag hade jobbat för hårt. Det var tungt, men även då kände jag att jag skulle klara av det på grund av Gud.

Jag Mötte Gud 1975 och trodde då att det var min lyckligaste dag i livet, för det var verkligen spännande och härligare än något på Jorden! För några månader sedan blev jag ÄNNU lyckligare, eftersom jag fick ett "andligt" genombrott i mitt liv. Nu är jag ännu lyckligare än jag trodde att jag kunde bli :-) Det blir bara bättre och bättre, dag för dag.

Naturligtvis råkar även jag ut för tråkiga, sura människor som försöker göra livet surt för mig ibland. Andra gånger känns det en aning segt att jobba hemma, medan man väntar på nästa uppdrag.

Finland är ingen höjdare heller, när man har varit ute i stora världen och sett hur fint väder det kan vara på andra ställen, men ibland måste man helt enkelt lära sig tålamod. Utan tålamod kommer man inte långt i livet.

En del utlänningar som kommer till Finland blir chockade över hur buttra vi vanligtvis ser ut att vara. En kille undrade om vi hade någon nationell sorgdag, då han steg av flyget...

Jag ser fram emot det som Gud har planerat för mig varje dag!

Vad som händer i morgon har jag ingen aning om, men intressant skall det bli. Oj, nu dunkade den Helige Ande i mig igen. Han brukar fylla mig med andlig kraft (smörjelse) precis varje dag nuförtiden, så att jag skall kunna ge den vidare till människor, som förstår att "ta emot den". Det kan handla om helanden av alla slag både kroppsliga och känslomässiga sådana. Gud är det bästa som hänt mig.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


Länk till Expressen.se: Grönt te giftigt!

Jag har aldrig gillat grönt te :-)


Atchooo mellan raderna, jag tänker INTE vaccinera mig mot Svin insfluensan.

Foto © Benjamin Antell

Det är tragiskt hur vaccingubbarna har lyckats skrämma människorna. Oj, vad de kommer att förjäna kosing på alla rädda människor. Flere av mina kompisar har redan haft Svin influensan. Det handlade i deras fall om typ 3-4 dagars förkylning, med andra ord en helt vanlig förkylning...


BENs tankar 619/04/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

http://www.expressen.se/: 4-åringar tar över internet

Foto © Benjamin Antell

Det är inte bara Internet som tar över människor! Den onde använder sig flitigt av underhållning av alla de slag, för att vi inte skall "hinna" söka Gud.

Nu säger jag inte att all underhållning är dålig, men allt som går till överdrift kallas det faktiskt för synd. Då har vi ju inte lägre kontroll över våra egna liv. När vi låter någon annan makt ta över kontrollen är vi ute på hal is.

Sedan jag började söka Gud på allvar igen efter en tid i öknen, har alla mina intressen för världen vissnat som en blombukett i en uttorkad vas.

Jag bara törstar efter att lära mig mera om Gud, Jesus och den Helige Ande.

Foto © Benjamin Antell

Samtidigt är jag otrolig nyfiken på mina uppdrag som Gud ger mig dagligen. Det som intresserar mig mest är att få be för folk, då ser jag mycket övernaturligt hända. Ibland ser jag sådant som även de andra ser, och andra gånger får jag se in i den andliga dimensionen, som är mycket mer intressant är någonting på jorden.

Oj, om folk bara visste vad de går misste om. Det finns massor av "så kallade" Kristna som går på möten utan att egentligen känna Gud personligen. Dessa människor lever farligt, man kan ju inte komma till Himmelriket om man inte är född både av vatten och Ande!

Joh 3:5 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

En del kyrkor lär tyvärr ut, att spädbarn får den Helige Ande när de blir döpta.

Foto © Benjamin Antell

Detta är inte alls sant, det är en lögn från lucifer själv. De stackars människorna som tror på dessa andligt döda präster, kommer inte att få se Himmelriket. Det säger ju Herren själv i sitt Ord (Bibeln).

Orsaken till att jag blev frälst, var egentligen den att den Helige Ande kom till mig på ett övernaturligt sätt. Jag behövde andedopet för att kunna tro. Så pass mycket tvivel hade jag i mitt liv. Jag ville inte ha min tro som någon fånig filosofi, jag ville ha action!. Jag ville ha en påtaglig kontakt med Gud, om detta var möjligt. Och det var det, tack och lov!

Det är grymt hur mycket utrymme lucifer (satan) har fått i vissa kyrkor.

Frimurarceremoni med djävulen (lucifer/baphomet) som gud. Gubbarna med klänningarna är Tempelriddare (en av graderna i Frimurarna).

I en del kyrkor ger man inte den Helige Ande något utrymme, därför är det skittråkigt att vistas i dem!

Vad är det för mening med att sitta och lyssna på en präst som har bytt kön eller är homosexuell, alkoholist eller drogmis-sbrukare? De kyrkor som har präster som lever i synd, kan bara förvänta sig att prästernas synd sprider sig som en jästdeg till de övriga i församlingen.

En präst måste vara ordentlig och leva efter Guds Ord (Bibeln). Han kan inte supa, byta kön, knarka eller leva i otukt, såndant räknar Gud som synd. Förlåtelse finns dock för alla som ärligt söker den.

Alla kan göra misstag, sådana finns det alltid förlåtelse för. Det viktiga är att man omedelbart ber om förlåtelse om man halkar i syndens dike.

Matt 7:21 Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

Ingen som lever i medveten synd kommer att se Himmelriket!

Om du vill lära känna den Helige Ande (som är en verklig person), då kan du kolla bönen nere under min write. Det är inte svårt att bli andedöpt, om man verkligen vill följa Jesus!

Rom 10:10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.


Now for something completely different:

Foto © Benjamin Antell

En del människor som söker sig till kyrkan, inbillar sig att de kan vara Kristna på sina "egna" villkor.

Att bli Kristen är ju att underkasta sig Gud och Hans Ord. Vill man inte underkasta sig Herren, då är man inte Kristen! När man blir frälst kräver Gud faktiskt att man ändrar sin livsstil enligt Hans Ord, Bibeln.

Apg 17:31 Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda."

Han har dikterat Bibeln till sina profeter för att vi skall ha en manual att leva efter.

Foto © Benjamin Antell

2 Petr 1:21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Folk som inte känner Gud personligen, drar alltid upp Gamla Testamentest föreskrifter som Gud gav enbart till judarna. Man använder dessa för att visa på hur omänsklig Gud är (i deras tycke).

Men nu är det ju faktiskt så att Jesus gav oss det Nya Förbundet, som det står mest om i Nya Testamentet, även om det Gamla även pekar på det nya i massor av ställen.

Hebr 12:24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

Blodet är en symbol för livet. Jesus gav även sitt liv för dig som läser detta!

Om du vill lära känna Gud, Jesus och den Helige Ande, bör du först ta emot dem i ditt liv och sedan börja läsa det Nya Testamentet. Spara det Gamla Testamentet till sist, då förstår du det bättre. Det finns en bön nere på sidan som kan bli din inkörsport till ett liv tillsammans med Gud (om du tar den på allvar). Pröva på Gud, det gjorde jag och det har jag aldrig ångrat!

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 618/02/November/ AA 2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Gå "inte" med i Odd Fellow eller andra hemliga sällskap!

Känner mig manad att nämna detta igen, eftersom många för tillfället luras att gå med i Odd Fellow (grundat av en Frimurare) och alla möjliga andra hemliga sällskap. Rebecka Orden heter den kvinnliga varianten.

De flesta som blir medlemmar har inte den minsta aning om vad de ger sig in på. Man skriver in sig i TOTAL okunskap om vad dessa sataniska organisationer egentligen sysslar med (i toppskiktet). Folk som går med är i regel ordentliga människor, som vill bli ännu bättre!

Det är synd att de blir duperade av dessa onda sällskap, vilka till det yttre gör "goda" insatser i samhället, men som är styrda av rent demoniska krafter.

De som är medlemmar förbannar sig själva och släkten i 4 led, genom att ingå i dessa oheliga allianser! Detta är ytterst beklagligt.

Lies, lies, damn lies.

Man tror blint på lögnerna om att sällskapen har "Kristna värderingar", att de är "nykterhetsorganisationer" eller enbart är Humanitära hjälporganisationer.

Alla dessa organisationer är antikristliga, eftersom man bjuder in religioner av alla slag. Gud varnar oss att inte bjuda in folk i våra hem, om de predikar en annan lära än Bibeln!

När man kommit upp i graderna får man "plötsligt" reda på att man måste svära trohetsed till lucifer. Jag vet att det låter löjligt, men det är sannt. Vår släkt har varit intrasslad i dessa demoniska organisationer, så jag vet vad jag talar om.

En hård rekrytering pågår, se upp!

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


Mellan raderna 29/10:

Länk: Forskare: Gudstro är det enda vetenskapliga


Sverige, Fotograf: Fred Skymberg . Address : Tennisvägen 32, S-17553 Järfälla , Sweden.Tel: 46858035343 e_mail : Fred9@comhem.se

USA, Photographer John Kendall http://www.vintage-electronics.com/


Jag har inte för avsikt att såra någon med mina skrivelser, men jag vill vara ärlig. Därför är jag rakt på sak för det mesta utan krusiduller. Samhället i dag är väldigt ruttet och korrumperat, och tiden är kort. Jag har ett inre tryck att skriva om det jag gör, och mitt hopp är att någon skall ha utbyte av skriverierna som är ett resultat av min vandring med Gud. Jag sökte Gud och jag fick verkligen direkt-kontakt, religioner intresserar mig inte. Det enda jag är intresserad av nuförtiden är en djupare relation till Gud.

Vi förändras alla under livets gång. Min förvandling tycks ha accelererat rätt mycket sedan jag började skriva. Älskade inte människor lika mycket då jag började skriva, därför är mina senare writes, kanske inte lika upprörande. Tänker dock låta de gamla stå, så att man ser förvandligen :-)

Gud välsigne er alla som läser!

Om ni vill ta kontakt (e-post) tryck här.

Om någon av någon anledning vill skicka ett gammaldags brev, är min adress:

BIG BEN/Ben Antell, BOX 325, FIN-65101 Vasa, Finland

 
 
 
 
Britney Spears
x