BENs tankar 649/28/jan/ AA 2010 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Att man har haft en "skön" nära döden upplevelse betyder inte att allt är ok!

© Benjamin Antell

Vi kan alla tillfälligt uppleva den osynliga andliga dimensionen, utan att det behöver "betyda" någonting.

Döden är inget SLUT, den innebär egentligen "början". Om man inte känner Jesus "kan" den betyda "slutet", fast då måste man först till Helvetet och invänta domen. Resan dit behöver inte vara obehaglig, men när man väl kommit fram blir det grymt.

Eftersom Jesus är det enda namnet i Universum som kan frälsa en människa, är det jätteviktigt att vi söker Honom. Han kan frälsa vilken idiot som helst. Det hänger inte på oss, allt handlar om nåden som Gud har givit oss, genom att Han har låtit sin ende son Jesus Kristus ta på sig VÅR synd och dö i vårt ställe!

Många av er fattar inte vad jag snackar om, tyvärr är det så om man inte känner Helig Ande, Hjälparen som Jesus skickade till Jorden medan Han själv är "out of town" som de säger i Kina, fast på kinesiska.

Helig Ande är en person som vi behöver lära känna på en intim, personlig nivå!

© Benjamin Antell

Utan Hans ledning vore jag förlorad som en snöskyffel i en snödriva. Helig Ande är väldigt kärleksfull, Han är vår mentor medan vi är på Jorden, även om Han alltid kommer att vara med oss. Om man vill lära känna Honom måste man söka Honom, det berättar Gud för oss i Bibeln. Vi måste "ta" Honom står det i Ordet.

Kristendomen får aldrig bli en religion för oss, då är det ingen mening med den!

© Benjamin Antell

Vårt liv bör vara styrt av helig Ande, Han är den som vet Guds plan för våra liv. Utan Hans ledning far allt åt Helvetet, så är det bara. Om vi inte har en INTIM kontakt med Gud, är vi illa ute. Då kan inte vårt liv fungera över huvudtaget.

När vi "ger" får vi mera av Herren. Om vi bara ber att få, få, få allt möjligt, fattar vi inte vad det hela går ut på. Visst kan Gud välsigna oss, men Han gör det inte om vi lever själviska liv för vår egen njutning. Gud vill att vi skall älska alla förlorade själar och leda dem till Honom, både i tid och otid.

Det är när vi lyder Herren som Han kan välsigna oss på allvar.

Vi får inte vara rädda för att vittna och be för folk. Alla behöver bli frälsta och lära känna Gud.

© Benjamin Antell

Alla som har blivit frälsta (pånyttfödda) kan be för de sjuka i Jesus namn och förvänta sig helanden! Alla Kristna "kan" göra det, man behöver inga speciella gåvor för det! Det är bara att lägga händerna på folk och be i Jesus namn, för i Hans namn har vi auktoritet over ondska (som sjukdom egentligen kallas i Bibeln, i gundtexten).

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Efter att du har bett bönen ÄR du Frälst!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länkar:

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

http://www.xpmedia.com/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 648/26-27/jan/ AA 2010 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

De flesta Kristna kommer ALDRIG att se Himmelriket!

Många av oss lever i en rosenröd drömvärld, uppvaknandet kommer tyvärr att bli en mardröm för de flesta!

© Benjamin Antell

Det är läskigt att tänka på hur många "drömmare" som kommer att gå förlorade för evigt, bara för att de hade liten, rutten eller ingen undervisning i Guds Ord.

De flesta "så kallade" Kristna har ingen "intim" kontakt med Gud, vilket vi alla kan ha. Man bara litar på vad andra säger, utan att bry sig om att söka Guds närhet på riktigt. En del tar för givet att alla präster eller påven har bra kontakt med Gud. Personligen tvivlar jag på att någon påve över huvudtaget har varit Kristen "på riktigt".

Vatikanen lämnade till och med ut judarna till Hitler under andra världskriget, så kan ingen sann Kristen göra!

Bibeln lär oss att de som välsignar Israel skall bli välsignade och att de som förbannar Israel skall bli förbannade. Detta är inget skämt, det är blodigt allvar!

En del präster struntar helt och hållet i "Guds Ord" och lever i öppen synd.

© Benjamin Antell

Sådana perversa präster/förkunnare är en förbannelse för de kyrkor där de är "herdar". Deras synd kommer att smitta ner resten av församlingen.

Att påpeka att en människa lever i "synd" är INTE det samma som att "döma" en människa, det är bara ett "konstaterande".

Om man lever i synd, kommer döden att bli lönen enligt Bibeln (som är Guds Ord och inte bara ett "kulturdokument" som Bibelkommissionens ledare kallar det).

Många förstår inte ens att Jesus har givit dem "rätten" att be om "audiens" hos Fadern själv.

Man inbillar sig att man måste vara nåt sorts superandligt helgon för att kunna tala med Gud. Så är icke fallet, om du vill tala med Fadern är det bara att tala med Honom i Jesus namn. Any friend of jesus is a friend of God.

Ingen är i sig själv god nog för att få evigt liv, därför offrade Jesus sig i vårt ställe så att vi skulle få leva. De som inte tar emot Jesus i sina liv, kommer att gå evigt förlorade, eftersom inget annat namn på jorden kan frälsa en människa!

Alla religioner leder direkt till Helvetet.

Det finns ingen frälsning igenom religioner. Gud vill ha en INTIM kontakt med var och en av oss. Ifall jag inte hade fått denna direkta kontakt, hade absolut inte jag varit Kristen i dag.

Kristendomen är en livsstil, som vi väljer att leva för att vi älskar Gud och det Han har gjort för oss. Kristendom har absolut inget med religion eller ritual att göra!

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Efter att du har bett bönen ÄR du Frälst!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länkar:

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 647/25/jan/ AA 2010 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Dagens inlägg är riktat till "pånyttfödda" Kristna (inte till religiösa människor):

© Benjamin Antell

Det är mycket tal om väckelse nuförtiden, men har vi råd med en väckelse?

Det finns många underliggande frågor som vi behöver tänka på.

Det är ju viktigt att ta reda på alla kostnader innan man ber, annars kanske det blir som med mitt garage, en grop i marken.

• Vill vi personligen, verkligen betala vad det kostar?
• Vet vi vad som krävs?
• Är vi beredda på att börja fasta på allvar, att be i timtal varje dag?
• Är vi beredda på att personligen ta hand om de sargade som kommer till Herren, de ensamma som ibland behöver till och med daglig kontakt?
• Har vi andligt bröd att dela med oss, kan vi undervisa dem i Ande och Kraft?
• Är smörjelsen över oss dagligen så att vi kan fungera när det gäller?
• Har vi tid att lyssna? Många gånger behöver människor någon som lyssnar, till och med i timtal. Många är faktiskt väldigt ensamma i dagens samhälle.

Har vi "personligen" viljan att ställa upp, älskar vi främligarna?

© Benjamin Antell

Många som jag har talat med säger egoistiskt,
"när skulle jag ha tid med sånt, jag har ju fullt upp".

• Fullt upp med vad?
• Är vi upptagna med Guds plan för våra liv, egna intressen, eller saker som vi inbillar oss att det är bråttom med?
• Har vi verkligen tid att inte lyda Gud, när Helig Ande manar oss att lyda Hans röst?

Helig Ande talar till oss alla på olika sätt.

Om vi inte hör Hans röst, är vi knappast Andedöpta. En del hör Hans röst som audio, andra (som jag) hör orden i vår tankevärld, men "vet" att tankarna är Hans. När man umgås med Honom, lär man känna Hans röst.

Han ber oss aldrig göra någon något ont. Om orden vi "hör" inte korresponderar med Guds Ord Bibeln, då är det inte Helig Ande som talar. Det Nya Förbundet (Nya Testamentet) som vi Krsitna lever efter handlar enbart om kärlek till Gud och till vår nästa.

© Benjamin Antell

I verkligheten är det ju så att var och en av oss behövs, vi kan inte överlåta "vårt personliga ansvar" på pastorn eller någon annan.

Visst kan Herren själv ta hand om en del nyomvända, han tog ju hand om mig. Jag hade egentligen aldrig någon mentor av något slag. Helig Ande har lärt mig det mesta jag vet.

I första hand vill Gud dock använda sig av människor, "Kristi kropp", när Han välsignar andra.

• Är vi beredda att ge bort fina ägodelar eller pengar när Helig Ande manar oss, eller har sakerna blivit till avgudar för oss?

Man glömmer lätt Herrens omsorg när alltför många räkningar trillar in, om man inte har en "intim" kontakt med Gud!

© Benjamin Antell

Mina egna intressen försvann när jag bad Helig Ande visa mig vad som stod i vägen för min personliga "andliga" utveckling. Han visade mig olika saker gång på gång. Då gjorde jag mig av med allt som Han "kärleksfullt" pekade på. Jag säger "kärleksfullt" för Helig Ande har aldrig tilltalat mig med skarpa ord, Han har alltid tilltalat mig kärleksfullt.

En av de vanligaste "ursäkterna" till att många Kristna "struntar" i att be och vittna för folk, är att det inte finns någon uppföljning.

Du kanske tycker att jag är motsägelsefull nu. Många gånger räcker det med att man helar en person i Jesu namn, det är inget som folk glömmer på en gång!

Gud är faktiskt mäktig nog att ta hand om de sina "även på egen hand".

© Benjamin Antell

- att ingen uppföljning finns, får "ABSOLUT INTE" vara en orsak till att vi underlåter att vittna för folk!!!

Vi kan ALLA be för sjuka, när som helst! Man behöver ingen speciell "gåva" för att göra detta. Jesus befallde alla Kristna att:

Matt 10:8 Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena (om vi hittar några) och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

I Johannes 5 läser vi: Jesus helade vanligtvis folk innan Han berättade för dem om Himmelriket. Åtminstone en gång helade Han en kille i Betesda utan att ens säga vem Han var!!!
• Killen hade suttit där i 38 år utan någon som kunde hjälpa honom och väntat på helande. Jesus frågade honom "vill du bli helad"?
-Jesus sade till honom "tag din matta och gå"!
När Fariséerna i synagogan sade till killen att han inte fick bära på sin matta på sabbaten, sade han till dem att mannen som hade helat honom sade: "ta din matta och gå". När de frågade "vem" kunde mannen inte svara.

Jesus drog sin antagligen undan massorna, eftersom man just då ville göra honom till en världslig Kung.

Joh 5:13 Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan, eftersom det var mycket folk på platsen

Eftersom mannen inte visste vem som helade honom, kan han logiskt sett inte haft någon tro. Han bara plockade upp mattan och gick när Jesus uppmanade honom att göra det. Killen var totalt helad. Tänk hur enkelt det hela gick till, så är det för det mesta!

Jesus gav oss ALLA nåden att kunna be för folk till både frälsning och olika sorters helande.

Han har befallt oss att berätta de goda nyheterna, hela de sjuka, väcka upp de döda med mera. Han sade till och med att vi skulle få göra även större under än vad Han själv gjorde!

Normalt sätt behöver vi inte be länge för varje person (om inte Helig Ande manar oss att göra så), inte behöver man heller säga långa vackra böner, som låter extra heliga eller religiösa.

Evangeliet är enkelt!

© Benjamin Antell

Vem som helst kan bli helad, därför att Jesus älskar alla på vår jord och har givit oss auktoritet över "det onda". Bibeln kallar faktiskt sjukdom för ondska (i gruntexten).

Gud Älskar alla!

Det spelar ingen roll hur folk ser ut eller varifrån de kommer, om de har spikar genom öronen, ser arga eller ovårdade ut. Gud älskar precis varenda knopp på vår jord.

Vi är alla unika och värdefulla, vi har alla en viktig uppgift i Kristi Kropp (Guds Rike). Ingen annan har fått DIN uppgift, därför vill Gud använda just dej!

En del tänker oroligt: "tänk om inget händer när jag ber".

Sen stirrar man sig blind på sitt tvivel. Jag är helt övertygad om att om vi ber för folk i kärlek "händer under". Det spelar ingen roll vilken iställning de har som vi ber för, om de är frälsta eller något annat. Gud vill hela alla!

Ibland "kanske" man måste be två eller tre gånger. Ibland kommer helandet "gradvis".

Jag känner en kille som bad för en annan med cancer i nästan varannan dag i två månaders tid. Killen var dödsdömd enligt läkarna. Man opererade men gav upp hoppet eftersom cancern hade spridit sig för mycket. Nu är hans blodvärden bra, och killen tog emot Jesus med hela sin familj.

Om inget märkbart händer när man ber, bör man inte komma i panik för det. Du har gjort ditt om du bad i kärlek, och folk kan lika bra bli helade när de kommer hem, eller "dagen efter". Smörjelsen (Guds kraft) ligger nämligen kvar över dem en tid.

Eftersom vi bär GUDS RIKE inom oss kan vi hela andra när som helst! Helandet hänger ju inte på oss, det är Guds kraft i oss som är verksam.

© Benjamin Antell

Om vi lär oss att se människor genom Jesu ögon "kommer" under att äga rum, det kan vi lita på. Be om att kunna få se andra med "Jesu ögon", Gud svarar alltid på osjälviska böner!

En annan sak som få Kristna tycks tänka på, är att vi alla hör till samma familj. Vi borde behandla varandra som verkliga bröder och systrar i vardagen.

Att ställa om oss så totalt att vi börjar se varandra som bröder och systrar händer inte över en natt, därför är det viktigt att vi börjar träna redan i dag! Om vi har problem med att älska andra, kan vi faktiskt be Gud om hjälp!

Att "älska andra" är Han nämligen VÄRLDSMÄSTARE på!

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Efter att du har bett bönen ÄR du Frälst!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 646/24/jan/ AA 2010 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

NEWS: I dag, söndag, spelar jag ett par trudiluttar i Betesda församlingen i Kuni och ber för sjuka eller de som vill bli frälsta.

Kristendomen är inte en religion, utan en livsstil som sanna Kristna har valt att leva efter de har kommit till tro på Jesus Kristus, världens frälsare.

© Benjamin Antell

Falska Kristna citerar ofta Bibelordet: Om du med din mun bekänner och i ditt hjärta tro skall du bli frälst. Det låter enkelt om man inte tar reda på hur dålig översättningen är. Ordet "tro" i detta sammanhang betyder mera än man vill låta påskina! Det betyder att vi även bör ändra vår livsstil som ett tecken på att vi tror!

Så kallade "religiösa" Kristna struntar i att ändra sin livsstil utan kompromissar med "världens" sätt att leva. Man kompromissar med synden, eller olydnad vilket det egentligen handlar om.

Gud kallar faktiskt olydnad för trolldom.

© Benjamin Antell

Dessutom kallar han de enbart "religiösa" som inte känner Honom för ljumma, Han tycker att deras livsstil är äcklig och säger att Han hellre önskade att de var varma eller kalla så att Han slapp spy dem ur sin mun. De ljumma kallas även Nikolaiiter i Uppenbarelseboken (i Nya Testamentet).

Vad sysslar religiösa människor med?

De går vanligtvis i kyrkan en gång i veckan, ber färdigttuggade böner. De försöker blidka Gud genom sina ritualer (gärningar), som till exempel att inte missa en gudstjänst. Som om detta skulle leda till en belöning som de gärna vill kalla frälsningen. Ritualer är jätteviktiga för de religiösa eftersom de inbillar sig att ritualer frälser.

Gud vill inte ha ritualer, Han vill umgås intimt med var och en av oss.

© Benjamin Antell

Gud vill vara vår Far "på riktigt!" Han vill vara med oss varje stund. Dessutom har Han en plan för varje människa på vår jord. Eftersom vi har fri vilja kan vi strunta i Guds plan och gå evigt förlorade (om vi vill). Han har ju ingen nytta av de som lever sitt eget liv för sina egna nöjens skull. De tjänar bara till att brännas upp, som allt annat skräp.

Hur kan vi få reda på Guds plan för våra liv?

Enligt Guds Ord vill Han att vi skall ta emot gåvan som Jesus har betalt för var och en av oss, när Han offrade sitt liv för vår synd (olydnad).

Dop 1

Om vi gör detta på grund av att vi tror på sonen, bör vi låta döpa oss. Vattendopet är en symbol för vår personliga pånyttfödelse.

Dop 2

Efter vattendopet bör vi uppfyllas med Helig Ande, även Han är en person. En del "tror" att andar inte har personligheter, men det har de verkligen. Om vi inte söker Helig Ande, kan vi inte få uppleva Honom. Man måste "ta" Honom som det står i Bibeln (i grundtexten). Alla kan få uppleva dopet i Helig Ande.

Spädbarnsdop???

Gingy © Benjamin Antell

Babydopet har ingen som helst betydelse, eftersom Gud aldrig har instiftat det. Det är bara en av många vidriga ritualer som vi människor har hittat på. Om du bara är döpt som spädbarn är det samma sak som att inte vara döpt alls.

Därför råder jag dig att låta döpa dig så fort som möjligt, om du vill leva för Herren. Genom vuxendopet får man uppleva en välsignelse och befrielse över sitt liv som inte går att förklara i ord.

Man måste uppleva dopet personligen för att kunna förstå det. En del blir till och med helade från sjukdomar när de låter döpa sig!

När vi sedan lär känna Helig Ande och umgås dagligen med Honom, ser vi Guds perfekta plan för vårt liv! Om vi lyder Andens maningar (när Han talar får jag ord i mitt inre, som tankar, fast jag vet att de inte är min egna tankar) kommer vi att få se samma under som Jesus såg, när Han vandrade bland oss på Jorden. Till och med större under kommer vi att få se, enligt Jesus själv.

Jesus sände Helig Ande till oss från Fadern när Han själv gick för att vara i Himmelriket ett tag. Helig Ande är med andra ord Jesu ställföreträdare på Jorden.

(Påven i Rom påstår att han är Kristi ställföreträdare, men man kan väl börja yra om vad som helst i en så stor varm fiskmössa (avguden Dagon) som han har).

När vi är på rätt plats, i rätt tid, i Kristi kropp (församlingen) kan vi be Helig Ande om vad som helst i Jesu namn.

© Benjamin Antell

En del ber till Jesus andra till Gud och någon till Helig Ande. Det spelar egentligen ingen roll vem man kallar på eftersom de tre är ett, ungefär som "De Tre Musketörerna" i Alexader Dumas bok, deras motto var "en för alla och alla för en".

Det är Helig Ande som vanligtvis svarar på våra önskningar, eftersom Han alltid kommer att vara med oss. Min personliga bön är vanligen riktad till Fadern i Jesu namn.

När jag ber för folk på möten ber jag kanske mest till Helig Ande när Han skall utföra sina helanden med mera.

Vem skall vi tacka?

"U lookin' @ me?" © Benjamin Antell

Vi kan ju tacka alla tre, det brukar jag göra. För övrigt kan vi sjunga lovsånger till Gud och lammet (Jesus), som de gjorde i Psaltaren (inte att förväxlas med Psalmboken) i Gamla Testamentet.

Lovsånger handlar om att tacka och prisa Gud för allt gott Han har gjort. Man kan knåpa ihop egna lovsånger, det uppmanar faktiskt Gud oss att göra. Han säger ofta i sitt Ord, sjung NYA sånger.

När vi sjunger till Guds ära händer det ofta under.

Gud gillar verkligen att vi prisar Honom, det märker man fort när smörjelsen (Guds kraft) börjar falla. Många upplever smörjelsen litet individuellt, Gud möter ju alla personligen. Ju mer man tjänar andra desto starkare blir smörjelsen över ens liv.

Tänk på det om du drömmer om att åka någonstans för att leta efter smörjelse. När jag tänkte åka till Toronto i Canada, sade Gud till mig: "kom till mig direkt i stället".

På den vägen är det :-)

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Efter att du har bett bönen ÄR du Frälst!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 645/23/jan/ AA 2010 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Det börjar bli väldigt svårt att minnas vad jag har skrivit om tidigare.

London © Benjamin Antell

Dessutom skriver jag ofta om flere saker i varje blogg vilket gör det hela svårt att katalogisera. Organisation har alltid varit ett av mina största problem.

Har ständigt hundratals tavlor "på gång" i skallen. Har även massor av oinspelade CD skivor snurrandes i hufvudet, sånger jag aldrig tycks få tid att spela in. Musikstyckena ökar i antal för varje varje vecka som går.

Nuförtiden blir det mest att "lyssna" och att be med folk. Det är så intressant att se vad Gud gör att allt annat kommer på efterkälken.

Nu börjar skallen kännas en aning begränsad för all konst och musik som bara bubblar upp inom mig. Hur detta kommer att sluta vet jag ej, kanske exploderar jag till slut :-)

© Benjamin Antell

Det är bäst att inte tänka på det som varit, utan att ta dagen som den kommer i stället. Det man har missat kan man ju inte göra nåt åt. Det var och nu är NU!

Det är allt tur att nåden finns, vi får göra våra dagliga missar och Gud stryker dem i sin nåd och vi får gå vidare. Gud förlåter oss allting tack vare Jesus, som tog all vår synd och tillfälliga olydnad på sig. Om vi ber om förlåtelse, får vi garanterat förlåtelse eftersom Jesus redan har betalt för all vår synd (olydnad).

Tänk att Gud är så kärleksfull!

Om någon försöker påstå något annat, beror det bara på att de själva inte känner Gud. De kan vara präster, evangelister eller påvar, det kvittar vem de är. Tro på Guds Ord i stället för en massa dummerjönsar som påstår obibliska saker. Det är ju trots allt så, att inte alla präster eller evangelister är Kristna!

© Benjamin Antell

Religionens makt är fruktansvärd, därför bör vi inte ta del av religion i någon form utan i stället ha den intima relation till Gud som Han vill att vi skall ha. Ritualer är bara skräp, Gud bryr sig inte om sådant.

NEWS: I morgon spelar jag ett par trudiluttar i Betesda församlingen i Kuni och ber för sjuka eller de som vill bli frälsta.

Får tydligen även dela något. Vassor Fria Pingstförsamling har på inbjudan gemensamt möte med Betesda församlingen.

Alla är välkomna.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Efter att du har bett bönen ÄR du Frälst!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 644/19/jan/ AA 2010 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

TIME MAGAZINE:

© Benjamin Antell

Nu har man kommit underfund med att de "så kallade" Neandertal "apmänniskorna" använde smycken...

Med andra ord var de inga aplika vildar som pruttade omkring i skogen. Ateist-vetenskapsmännen är allt ena pajasar. De bara sitter och hittar på en massa strunt hela tiden. Man har funnit en hög med smycken i Cueva de los Aviones och Cueva Antón i Spanien.

Varför hittar killarna på en massa strunt?

© Benjamin Antell

En orsak är väl den att de mister sina jobb om sanningen kommer ut att det finns en skapare. Då har du ju inte längre några jobb och alla deras studier är antagligen för gäves. Det vore ganska hårda puckar för en del av killarna.

"I Brittiska Museet finns absolut inget som antyder att någon evolutiuon någonsin har ägt rum!"

–Robert Etheridge, kurator i 40 år.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Efter att du har bett bönen ÄR du Frälst!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 643/18/jan/ AA 2010 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Många frågar om jag fortfarande spelar...

© Benjamin Antell

Ändå har jag haft cirka 100 gigs de senaste två åren. Ibland solo, andra gånger med mitt band Buffalo Ben. Musiken som vi framför nu är enkel, inga hjärnor är involverade :-) Tidigare komponerade jag konstnärlig musik, på sistone har det varit jordnära trudiluttar.

Mest spelar jag solo på gudstjänster, när jag inte spelar med Magnus Mikander i Vörå Frikyrka på tisdagarna, en gång i månaden på förbönsgudstjänsterna.

På min engelska write har det förekommit mera skriverier än på min svenska och finska (stackars finska). Har även skrivit en hel del på youtube. Det är många som ställer huvudlösa frågor till mig där jag går under namnet thalonen.

Oj vad folk är ytliga nuförtiden.

© Benjamin Antell

Får en hel del tips om hur jag skulle kunna förbättra mitt utseende :-) Tycker att det är löjligt med alla bögprogram där unga killar springer omkring som skollade råttor och förklara för folk hur dålig smak de har.

Vad spelar det för roll vilka gardiner man har?

© Benjamin Antell

Min fru får hänga upp vilka trasor som helst, det kvittar. Tappar hon orken, spelar det inte heller någon roll. Det finns viktigare saker att koncentrera sig på.

Det är många som mår pyton, och behöver förbön.

Ibland räcker det med att någon bara "lyssnar". Tyvärr är jag bara en människa, annars skulle jag dela på mig och åka till flere personer. Tänk om alla Kristna skulle tänka på andra i stället för att bara satsa på sig själva. Då skulle världen allt se annorlunda ut.

Jesus har bett oss att be för de sjuka, kasta ut onda andar och till och med väcka upp de döda!

© Benjamin Antell

Är helt övertygad om att den dagen kommer, när jag får väcka upp någon från dödsriket.

Tyvärr har även jag varit slapp som en överkörd ekorre en längre tid, men nu är det andra bullar. Tänker inte sitta och sova framför husaltaret längre.

God has kicked my butt!

Vi har alla ett ansvar till Gud för hur vi tillbringar vår tid, och hur vi investerar våra surt förvärvade pengar. Gud vill att vi skall hjälpa de som har det svårt. Han befallde oss att älska våra grannar. Detta betyder alla människor på vår jord som har det kärvt!

Det finns slappa idioter (s-s-sorry) som bara skyller ifrån sig på olika sätt.

En del förvränger till och med Guds Ord (Bibeln) så att de inte "behöver" hjälpa till. Men nu är det så att vi alla bör lära oss att älska de runt omkring oss. Gör vi inte det, är vi in trouble (som de säger i Japan, fast på japanska) på D-dagen, det kan vi lita på.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Efter att du har bett bönen ÄR du Frälst!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar 642/13/jan/ AA 2010 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Många helanden!

Mälaren © Fred Skymberg

Jesus helar fortfarande människor precis som för 2000 år sedan. Det är alltid lika spännande att se Honom utföra sina under. Det känns alltid lika konstigt och häftigt att se ett kort ben växa ut framför ögonen på en.

midvinterveckan i Variska, Gamla Vasa, blev åtminstone en kille helad under förbön i korridåren han hade en konstig sjukdom. När jag träffade honom följande dag var han frisk. Vi var tre personer som bad för honom.

Ge inte up om du inte upplever helandet på stubben!

En del av de som jag ber för blir faktiskt helade då de kommer hem eller följande dag. Ge inte upp om du inte blir helad på sekunden. Varför det är så, vet jag fåglarna, det vet nog bara Herren :-) Huvudsaken är ju att Gud helar!

Eftersom jag bara var en gäst på nidvinterveckan (för första gången), bad jag bara för de som kom och bad "mig" om förbön, förutom sista kvällen då jag kände Gud mana mig speciellt att be för en del ungdomar. Smörjelsen (Guds närväro) var mycket kraftig den sista kvällen.

Det är synd att det görs så litet och undermålig reklam om ett så pass fint undomsläger eller "vad" det nu kallas... Jag hade bara hört ordet "vinterveckan" nämnas tidigare, men jag har inte haft en aning om vad det egentligen handlade om. Om jag hade vetat vad det var, då hade jag skickat dit mina egna barn, medan de var barn.

© Benjamin Antell

Blipp!

Vi släpar alla dagligen på religionens bojor helt i onödan.

Vi släpar bland annat på tankefoster som satan har lyckats fjättra oss med, bara på grund av att vi inte kan Guds Ord tillräckligt bra. Med andra ord känner vi inte Herren tillräckligt bra. Ändå står allt i det Nya Testamentet, det Nya Förbundet.

Eftersom jag vittnat för folk dagligen, får jag jämt höra folk i okunskap citera det Gamla Förbundet (Gamla Testamentet). Man drar upp de gamla lagarna som Gud gav till Judarna, inte ens alla Kristna förstår att lagarna blev givna till Judarna. Man är så fullständigt okunniga att man tror att lagarna gäller oss Kristna. Folk var ju inte Kristna när Gamla Testamentet skrevs!

De flesta av oss läser Bibeln otroligt slarvig.

© Benjamin Antell

Många håller sig oftast till en översättning och svär vid den som om den skulle vara 100% riktig. Det finns tyvärr inga 100%-iga översättningar. Om vi verkligen vill veta vad Gud säger, bör vi gå till Honom och inte envist klamra fast oss vid en översättning som om det vore Guds ofelbara ord. Eftersom det tyvärr inte alla gånger är det.

Många av översättarna är inte pånyttfödda troende människor, och då uppstår massor av missförstånd under översättningarna. Man kan ju inte översätta Bibeln utan Helig Andes hjälp. Bibel 2000 är ett exempel på en vansinnig, andefattig översättning.

Min gamle vän Sten-Åke Bredmar som har hemsidan bed.nu, frågade Bibelkommissionens ledare varför de har tagit bort texten Den Heliga Skrift från pärmen

-då fick han beskedet att det är ingen "helig skrift". Det är ju bara ett kulturdokument!

Tänk att dessa människor får sitta och översätta Guds Ord. Människor som tror att Guds Ord bara är ett "kulturdokument". Om de inte tror på Bibeln, kan de ju knappast tro på Gud.

Bedrövelse

Helig Ande är garanterat bedrövad över Bibelkommissionens vanvördighet angående Guds Ord.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Efter att du har bett bönen ÄR du Frälst!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


Mellan raderna Januari 13.

Bibelkommissionen i Sverige säger: Bibeln är "bara" ett KULTURDOKUMENT!


Min gamle vän och tidigare medarbeare Sten-Åke Bredmar som har hemsidan bed.nu, frågade Bibelkommissionens ledare varför de har tagit bort texten Den Heliga Skrift från pärmen på Bibel 2000. Då fick han beskedet att det är ingen helig skrift. Det är ju bara ett kulturdokument!

Tänk att dessa människor får sitta och översätta Guds Ord. Människor som tror att Guds Ord bara är ett kulturdokument. Om de inte tror på Bibeln, kan de ju knappast tro på Gud.

Att be dessa människor översätta bibeln är ju lika korkat som att be ett gäng skomakare skriva en servicemanual till ett flygplan. Det flygplanet kommer ju garanterat att störta...

Gud hjälpe oss arma stackare.


BENs tankar 641/04/jan/ AA 2010 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Peace,

Guds Papegoja,

© Steve Reinthal

Vi kan inte bara "tro" och "hoppas" på det bästa. Vi har fått Bibeln av Gud själv för att vi skall läsa den och inte bara ha den som någon sorts prydnad i bokhyllan. Jag är bara en av Guds papegojor, inte dömer jag någon (som en del med dåligt samvete påstår).

Vi dömer oss "själva" ifall vi struntar i Bibeln, som ju är Guds Ord. Om vi nonchalerar Honom, trillar vi i det religiösa diket och hamnar utanför Hans gemenskap.

Vem är Gud?

© Benjamin Antell

Gud är Skaparen, som skapade Jorden och allt som finns på den. Han är Fader till Jesus Kristus, som är Hans ende son. Helig Ande är den tredje personen i Himlarna som även Han är Gud, vår Hjälpare och Jesu ställföreträdare på Jorden. Dessa tre är en, en för alla och alla för en.

Alla andra "så kallade" gudar är bara förlorade andar som försöker förvilla människor ifrån att finna den sanna Guden.

Tro?

© Benjamin Antell

I den svenska Bibeln står det att om vi tror och med munnen bekänner att Jesus är Herre, då är vi frälsta. Men det är en "mycket slarvig" översättning!

Egentligen betyder ordet "tro" som användes i bibelstället, att vi även bör ändra vår livsstil som ett tecken på att vi tror! Då kommer vi plötsligt i ett helt annat läge.

En del vet inte "hur" de skall ändra sin livsstil.

© Benjamin Antell

Nu är det så att vi alla föds med ett samvete, som säger oss vad som är rätt och fel. De flesta av oss har missbrukat samvetet, och låtit oss förledas av det vi läst och hört i media, så att vi inte längre kan fungera enligt Guds plan. Vi har konstruerat egna tankefoster som hindrar oss från att leva som Gud vill.

Har själv varit "ute och cyklat" en hel del på grund av att jag som barn läste förkastliga böcker och tidningar. Det är viktigt att vi kollar vad vi egentligen släpar hem, eftersom barn kan bli helt fördärvade om de läser dålig litteratur.

Dårskapens surdeg jäser även i kyrkan.

Läste en artikel i tidningen Julens Budskap 2009 av Korsets Budskap, om en känd svensk predikant som påstår att  "sann ekumenik har utrymme för predikanter och teologer som förnekar Jesu gudomlighet".

Detta är dårskap, om vi förnekar att Jesus Kristus är Gud, finns ej längre någon frälsning! Om vi förnekar Bibelns budskap kommer vi aldrig att få se Himmelriket. Jesus är kungarnas kung, en dag skall alla knän böjas för Honom. Utan Jesu offer hade vi alla gått förlorade för evigt. Det finns inget annat namn i Universum som kan frälsa en människa, inte ett enda.

Vi får inte ursäkta evangelium.

Många i dag skäms för Guds Ord. personligen kommer jag aldrig att be om ursäkt för Guds Ord. Det Han har dikterat via profeterna står fast i all evighet. Det spelar ingen roll vad människor hittar på.

© Benjamin Antell

En del tror att vi inte längre kan leva efter Bibeln bara för att det har gått ett par tusen år sedan den gavs till oss. Detta är dock dårskap, inte har vi alls förändrats som människor sedan dess. En del påstår att människor var "mera korkade" för tusen år sedan, detta är inte sant. Vi har hittat på en hel del elektronik med mera, men en brödrost gör ju ingen mera intelligent...

Folk var precis lika korkade för två tusen år sedan som nu, vi levde som svin då och det fortsätter vi med nu.

Man dyrkade avgudar då, det gör vi nu med! Israels barn dyrkade guldkalven, precis som vi dyrkar guldkalven (pengar). Vi sätter vår tro till våra besparingar som vi har på banken, i stället för att lita på att Herren skall och kan förse oss med det vi behöver för dagen.

Inget är nytt.

Vi är omoraliska nu, precis som tidigare. En del "sexuellt avvikande" inbillar sig att de är "modernare" nu på något sätt. Omoralen florerade precis lika mycket redan för flere tusen år sedan.

• Man hade samma äckliga orgier då som nu. Inget har förändrats på den fronten, den onde var lika aktiv i folks hjärtan då som nu.

• Man skrattade åt det heliga då precis som nu.

• Man gnällde över beskattningen och inflationen precis som vi gör i dag. Har läst gamla brev från Jesu tid, de gamla romarna gnällde precis lika mycket om skatter och annat vardagligt som vi kapitalister och andra nissar gör i dag.

Vi har sannerligen inte utvecklats i positiv riktning alls sedan Jesus gick på vattnet.

© Benjamin Antell

Det enda som skiljer oss från antiken är att vi numera går på kaffe och att vi, om möjligt, har blivit odrägligare än tidigare. Människor förföljdes på Jesu tid och dödades på grund av sin Kristna tro. Det är precis likadant i dag, och värre kommer det att bli!

Var tredje minut torteras en Kristen i muslimska länder samtidigt som 6 miljoner muslimer koverterar till Kristendomen på år! (enligt AlJazeera)

© Benjamin Antell

Det är fruktansvärda saker som händer runt om i världen, flere än 160.000 kristna, mördades av muslimer 2008.

MEDIA väljer att "medvetet förtiga" förföljelsen av kristna, som kommer att "öka" ju närmare Jesus andra tillkommelse vi går.

Nu är det ju så, att Jesus redan varit på Jorden två gånger. Han visade sig för många efter sin uppståndelse från dödsriket innan Han for till Himmelriket, eller Himlarna som de egentligen kallas i Bibeln (i grundtexten). Himlarna är 7 till antalet, den sjunde Himlen är där Tronen står.

Läs Bibeln om du vill veta vad som händer "just nu", allt har redan profeterats i Guds Ord. Be om Helig Andes ledning varje gång, innan du läser Bibeln. Han är här i Jesu ställe för att hjälpa oss att förstå vad vi egentligen läser. Man förstår inte den andliga innebörden i Bibeln utan Helig Andes ledning, det är fullständigt omöjligt.

Dessutom använder Gud ofta Bibeln även då Han svarar på "personliga" vardagliga frågor. Frågor som inte någon annan än du har någon nytta av. Han kan även använda sig av andra böcker och musikstycken, vanligtvis använder Han sig dock av Bibeln.

Har kunskap blivit farlig?

© Benjamin Antell

P.S. Nu har den onde även nästlat in sig i Oxford Junior Dictionary. Förlagets dummerjönsar säger att Storbritannien nu är et modernt, multikulturellt samhälle med många trosriktningar. Därför vill man nu radera ord som: synd, djävul, psalm och helgon från uppslagsverket. Med andra ord vill man fördumma folk...

Satan vill inte att människor skall få lära sig något om "andliga" ting, eftersom de då kan få "evigt liv" genom Jesus Kristus. Han blir lika rädd som en muslim så fort han ser ett kors.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort BÖN "du" kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad (frälst)!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Efter att du har bett bönen ÄR du Frälst!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Länk: http://www.dagen.se/

Länk: http://bed.nu/

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Länk: Frihet från Förkastelse.

PS. Här finns mina videos på Länk: Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: Länk: http://antell.com/mp3.html


Mellan raderna 29/10:

Länk: Forskare: Gudstro är det enda vetenskapliga


Sverige, Fotograf: Fred Skymberg . Address : Tennisvägen 32, S-17553 Järfälla , Sweden.Tel: 46858035343 e_mail : Fred9@comhem.se

USA, Photographer John Kendall http://www.vintage-electronics.com/

London: Caroline Antell

Australia: Steve Reinthal

Har inte för avsikt att såra någon med mina skrivelser, men jag vill vara ärlig. Därför skriver jag rakt på sak för det mesta utan krusiduller. Samhället i dag är väldigt ruttet och korrumperat, och tiden är kort. Jag har ett inre tryck att skriva om det jag gör, och mitt hopp är att någon skall ha utbyte av skriverierna som är ett resultat av min vandring med Gud. Jag sökte Gud och jag fick verkligen direkt-kontakt, religioner intresserar mig inte. Det enda jag är intresserad av är en ännu djupare relation till Gud.

Vi förändras alla (förhoppningsvis :-) under livets gång. Min förvandling tycks ha accelererat rätt mycket sedan jag började skriva. Älskade inte människor lika mycket då som nu, därför är mina senare writes, kanske inte lika upprörande. Tänker dock låta de gamla stå, så att man kan se förvandligen :-)

Gud välsigne alla som läser!

 

Om ni vill ta kontakt (e-post) tryck här.

Ben, the red eyed Terminator of Religion :-)

Om någon av någon anledning vill skicka ett hederligt gammaldags brev, är min adress:

BIG BEN/Ben Antell, BOX 325, FIN-65101 Vasa, Finland

Svarar på alla brev, men håll inte andan...

 
 
 
 
Britney Spears
x