BENs tankar (på svenska) 568/30April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Vilka kyrkor "sympatiserar" jag med?

Foto © Fred Skymberg

Egentligen ALLA!

De som jag "backar upp" är dock endast de som håller Guds bud. Inga kyrkor som sysslar med människopåhitt finns på min lista.

Respekterar inga religioner.

Gud vill inte att vi skall vara religiösa (försöka blidka Honom med gärningar). Gud vill ha personlig gemenskap med oss, det kan vi får genom Jesus och ingen annan.

1 Kor 1:9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

Inga "religiösa" kyrkor med "ockulta" spädbarnsdop (de nämns aldrig i Bibeln). Inga kyrkor som dyrkar Maria (en helt vanlig kvinna, definitivt inte Guds moder) och avgudar som till exempel helgon (vanliga människor som går på Toa) och olika reliker (döda ting). Inga österländska religioner (antikrist, demoner).

1 Kor 10:20 Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.

Alla mänskliga påhitt vi för in i kyrkan kallas för trolldom!

Foto © Fred Skymberg

1 Sam 15:23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi...

Ingen "avgudadyrkan" hör hemma i Guds hus! Inga kyrkor som axepterar homosexualitet och andra perversa livsstilar som Bibeln talar emot finns med på min lista. Enbart de som följer Herrens bud. Jag älskar människorna, men inte deras synd.

Rom 1:27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

2 Kor 6:16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

2 Kor 13:13 Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

 

Whatever you do, don't let 666 get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.htm

--------------------------------------------------------------------------------

BENs tankar (på svenska) 567/28April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Här kan du läsa om: Tro på Jesus under attack, Skrivet av Stanley Sjöberg.

Här är hela artikeln direkt:

Tro på Jesus under attack

Angeläget Publicerad: 2009-04-23 Vår tro på Jesus är under våldsam attack i Sverige. Vi möter hån och förakt i olika tv-program, på ledarsidor och i insändarspalter. Det är ateister, kultursnobbar och, svårast av allt, akademiska teologer och statligt betalda predikanter och präster. Bland dem som läser Bibeln finns en tro och ödmjukhet som är vårt enda hopp i denna kris.

Ärkebiskop Anders Weiryd sa inför påsken i ett samtal med Lars Adaktusson i TV8, att han tänkte sig Jesus som ”tandlös”. Därmed anslöt han sig till Jonas Gardell som med djupaste förakt nedvärderar den historiske Jesus och förnekar det gudomliga, men också Bibelns innehåll, med några få undantag som han själv anser sig kunna välja ut som lämpliga att vara överens med.

Gardells bok på THS?
Svenska Missionskyrkans tidning Sändaren kommentar i sin ledare den 16 april med berömmande ord Jonas Gardells bok ”Om Jesus”. Den enda kritik som uttalas är riktad mot pastor Ulf Ekman som angrips för att han inte tror på Jonas Gardells hån och förakt.
I samma tidning skriver Runar Eldebo om att Jonas Gardell har konstruerat sin egen bild av Jesus och tillägger ”som vi alla gör”. Gardell jämförs med en av talarna i en konferens inom Svenska Missionskyrkan som ville se Jesus som rödhårig. ”Jag tror att ingen nu levande svensk kan måla trons Gud så nära och god”, menar Runar Eldebo om hedersdoktorn i teologi, Jonas Gardell, och planerar att använda sig av Jonas Gardells bok i undervisningen för Pingst-rörelsens och Missionskyrkans teologiska elever vid Teologiska Högskolan Stockholm. Det får inte ske, tycker jag. Låt oss vara överens om det!
Runar Eldebo menar i likhet med Jonas Gardell att Jesus själv i sitt jordiska liv var tveksam om sin gudomliga identitet. ”Men betyder detta att Jesus inte vet om han är Gud, att han möjligen inte är det? Det är en viktig fråga”, skriver Eldebo utan att ge ett svar. Jag tror att han kommer att tvingas till en trosbekännelse om Pingströrelsens pastorer ska få ha kontakt med en sådan form av undervisning.

Vid Frank Mangs grav
De här tankarna formulerades inom mig när jag för några dagar sedan stod vid Frank Mangs grav i Töcksfors och besökte skrivarstugan nere vid sjöstranden i Värmland. Jag sörjer att Mangs, Berthil Paulson, Lewi Pethrus och alla de andra är borta. Vilka finns kvar som är beredda att framföra ett radikalt budskap om Jesus idag?!
Inför Jesusmanifestationen lördagen den 2 maj i Stockholm upplever jag personligen en sorg och vrede, och samtidigt en otrygghet över den tänkbara kristna enheten i tron på Jesus. Förhoppningen är att Filadelfiakyrkan ska fyllas av bedjare på morgonen och att torgmötenas budskap blir tydligt med en gemensam manifestation i Kungsträdgården som blir kraftfull. Konflikten är dramatisk och Jesusmanifestationen är viktigare än någonsin tidigare i vår tids historia!
På mitt skrivbord finns Bibeln i olika översättningar, intill ligger Philip Jenkins kyrkohistoria med titeln ”The lost history of Christianity”och framför mina ögon är Koranen uppslagen med tre olika översättningar.

Varning till Europas kristna
Kyrkohistorikerns varning till Europas kristna är att inte glömma det som hände för cirka ett tusen år sedan. Omkring 20 miljoner kristna försvann när kyrkans ledare förrådde tron på Jesus i samband med att man började predika om Jesus som en vanlig människa utan gudomlig identitet. Massor av kristna konverterade till islam och de som inte frivilligt övergav Jesus blev avrättade.
När Koranen (Sura 5 vers 82-83) beskriver detta så står det så här i svensk översättning:
”Helt visst skall du finna att bland alla människor är judarna och avgudadyrkarna de hätskaste fienderna till dem som tror på denna Skrift. Och du skall helt säkert finna att de som kommer dem närmast i vänskap av alla människor är de som säger ’Vi är kristna’; det finns nämligen bland dem präster och ordensfolk, som sällan visar högmod. Och när de får höra det som har uppenbarats för Sändebudet, får du se hur deras ögon tåras av rörelse, därför att de i detta känner igen en del av sanningen och de säger: ’Herre, vi tror! Räkna oss bland vittnena.’ ”

Fältet öppet för islam
I en kommentar av Koranens översättning till engelska av Maulana Muhammad Ali 1951 (Lahore Pakistan), står det så här: ”Dessa ord har en profetisk innebörd utifrån islams historia när de kristna i Egypten, i Nordafrika, i Syrien, i Persien och andra länder övergick till islam i mycket stor numerär så att hela samhällen kom att domineras helt av islam. Nu sker det på ett liknande sätt när islam når västvärlden, att de kristna tar emot budskapet med öppna hjärtan.”
När kyrkoledarna och teologerna överger tron på Jesus som gudomlig och ansluter sig till de villfarelser som Bibeln tydligt varnar för, då lämnas fältet fritt fram för islam med sitt hat riktat mot judarna och sitt förakt riktat mot Jesus. Sedan dröjer det inte länge förrän det hån och förlöjligande som riktas mot oss övergår i fysisk förföljelse och martyrskap. Europas kristna väljer nu sin framtid! Jesusmanifestationen lördagen den 2 maj är ett vägskäl!

Stanley Sjöberg

Foto © Fred Skymberg

Inlägget handlar bland annat om Jonas Gardells antikristliga bok om Jesus.

Stanley varnar oss för den kommande förföljelsen av Kristna. Den har dock redan börjat! Folk gör narr av mig dagligen, enbart för att jag tror på Bibeln som Guds ord och på Jesus världens frälsare.

Gardells bok är ett led i lucifers kampanj mot de kristna. Den onde behöver folk som är olydiga Gud ord och lever under satanisternas motto: "Gör vad du vill".

Andligen döda människor som "kallar" sig Kristna prisar Gardells bok! Tänk hur tokiga (sorry) vi kan bli om vi lever ett "religiöst" liv, utan den Helige Ande. Då blir vi som de korkade jungfrurna som det står om i:

Matteus 25:1-13 1 Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag ellertimme han kommer.

Oljan i historien symboliserar den Helige Ande. Utan Honom kommer vi inte in i Himmelriket.

Man "vet" utan tvivel när man har tagit emot den Helige Ande, det är inget man "hoppas" på, utan man "vet" verkligen. Om du bara antar att du har tagit emot Honom, då har du definitivt inte gjort det på riktigt. Han är en person, lika verklig som du själv. Han är en person som man kan tala med, och få svar av. Han är inget mystiskt spöke, eller någon teologisk idé.

Egentligen är det kontroversiellt hur många som kastar bort sina liv på religion, när de i stället "kunde" ha en levande gemen-skap med Gud via Jesus och den Helige Ande!

Man späker sig på olika sätt, och skippar nöjen och allt möjligt i hopp om att i egen kraft försöka imponera på Gud. Helt i onödan, för det har ju ingen som helst betydelse vad vi gör i livet om vi inte känner den Helige Ande.

Frälsningen hänger ju inte på vad vi gör, utan vad Jesus har gjort. Han gav frivilligt sitt liv för oss, en gång för alla, gratis, så att vi skulle få ärva Honom.

En person som är arvtagare, behöver inte "göra" någonting för att få ut sitt arv, han behöver bara vara släkt med den som dog. När vi tar emot Jesus, blir vi adopterade av Honom, vi blir Hans egendom, därför får vi ärva Honom.

Sök Gud medan Han låter sig finnas!

Foto © Fred Skymberg

Tiden är verkligen kort nu, snart kommer människorna som inte känner den Helige Ande att låta märka sina kroppar med ett RFID chip. Man kommer att prata om hur bra och praktiskt det är för hälsan, säkerheten med mera. Men det står om chippet i Bibeln i Uppenbarelseboken.

Ingen kommer att kunna köpa eller sälja någonting utan att ha chippet på handleden eller i pannan. Chippet injiceras med kanyl och kan avläsas med skanner, och du kommer aldrig att kunna åka nånstans utan att "makten" vet om det.

Det lär nu finnas billigare alternativ än chip. Det spelar ingen roll "hur" de märker oss, men märkta kommer alla att bli som inte förstår att de går evigt förlorade!

Jag vet att detta låter konstigt, men det kommer och Bibeln varnar för det. Den som tar på sig märket kommer nämligen inte in i Himmelriket, för det är lucifers märke. När du låter dig märkas, säljer du dig själ till den onde, detta är hans plan.

Vi som är Kristna på riktigt behöver dock inte oroa oss för lucifer och hans planer. Det finns inget på Jorden som kan skilja oss från Jesu kärlek, När vi dör blir vår kropp i dödsgonblicket 21 gram lättare (har skrivit om detta tidigare), och vi får lämna jordelivet för en evighet med Gud i stället. Det är grejer det :-)

Kopiera gärna det jag skriver och sprid det. Snart kommer Internet att regleras, och då förbjuds Kristna att skriva och vittna om Herren mer. Internet kommer att bli helt och hållet ateistiskt. Precis som resten av samhället. Kolla bönen nedan:

 

Whatever you do, don't let 666 get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.htm

--------------------------------------------------------------------------------

BENs tankar (på svenska) 566/27April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

 

Foto © Fred Skymberg

Man kan inte vara "bekant" med den Helige Ande eller tungotal, om man inte själv är andedöpt.

Detta är en omöjlighet!

Den Helige Ande var helt okänd för mig innan jag personligen mötte Honom. Visste ej heller något om tungotal, annat än att det vanligtvis lät konstigt (sådana gånger som det inte var världsliga språk).

Förstod ej heller vitsen med tungotalet, innan jag började be för andra med handpåläggning, då fick jag se vilken otrolig kraft det ligger i tungotalet.

Tungotalet har varit otrolig välsignelse för mig på äldre dar. Det är verkligen tragiskt att det undervisas så litet om det i kyrkorna (alla kyrkor).

Ändå har jag bara skrapat på ytan, känns det som. Den Helige Ande visar nya saker hela tiden.

Man behöver definitivt inte be speciellt högt, när man ber i tungor, det har inget med volym att göra :-)

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.htm

--------------------------------------------------------------------------------

BENs tankar (på svenska) 565/26April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Jag tror att Gud vill att vi alla skall söka oss till levande församlingar.

Foto © Fred Skymberg

Så här skrev David Wilkerson i sin bok "Stöt i basunen"

sidan 170: Lämna de sovande, döda kyrkorna. Lämna kulter som är fulla av habegär och framgångstankar. Lämna de ljumma församlingarna, där man bara umgås, de som har förlorat Guds härlighet. Lämna de kompromissande, syndfulla liberala kyrkorna. Lämna vilken kyrka det vara må som saknar den Helige Andes eld, övertygelse och hunger efter Guds helighet. Lämna de lagiska församlingarna och sällskap som predikar frälsning genom gärningar. Lämna den katolska kyrkan där man tillber jungru Maria. "Fly ut ur Babel, må var och en söka rädda sitt liv, så att ni inte förgås genom dess missgärning. (Jeremia 51:6-8)...

Starka ord, men sanna. Om man är med i en kyrka som står för obibliska värderingar, blir man delaktig i dess synd. Därför är det enda raka, att dra vidare, och leta reda på en Bibelbaserad kyrka, som struntar i "världens" åsikter.

Jag håller inte med om "allt" som Wilkerson skriver, men mycket han skriver är väldigt viktigt.

Foto © Fred Skymberg

Troligvis är det lika asigt ställt med Europa, som USA, att vi lägger ut mera pengar på hundmat än mission och humanitär hjälp till de fattiga länderna. Vi är delaktiga i synden, om vi inte säger emot. Den som tiger samtycker, som det heter.

Vill vi ha ett långtråkigt liv, eller ett "spännande" liv med Jesus?

Tänk att de flesta så kallade Kristna, sitter och sover i andefattiga kyrkor, när de kunde ha ett spirande, spännande rikt liv i Kristus!

Samma ande som reste upp Lasarus från de döda, är fortfarande verksam i dag!

Varför inte samarbeta med Honom?

Den Helige Ande vill arbeta igenom oss, fast Han egentligen inte behöver oss :-) Fadern älskar oss så pass mycket att Han vill att vi skall känna oss värdefulla, som små barn får göra, om de har bra föräldrar.

Gud vill vara vår Fader.

Många av oss har haft så pass dåliga hemförhållanden, att vi har otroligt svårt att ta till oss en Fader som älskar oss. Men Gud älskar oss verkligen! Ge Honom en chans, så får du se ditt liv förvandlas. Glöm allt gammalt, och se på Herren i stället.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.htm

--------------------------------------------------------------------------------

Mellan raderna

Be för denna mötesserie, att Herrens ord får framgång. Jag har hört Jeff predika många gånger, han är en andefylld Kristen.

Be there or be square!

--------------------------------------------------------------------------------

BENs tankar (på svenska) 564/24April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Nu kan man inte längre vara ärlig, om man vill vara populär.

Carrie Prejean Kaliforniens Beauty Queen, fick frågan vad hon ansåg om samkönade äktenskap. Hon förlorade antagligen skönhetstävlingen på grund av att hon sade vad hon tyckte. Strongt gjort av tjejen!

De homosexuella som kallar henne fula ord, kräver att vi som är normala, skall godta deras syndiga, och enligt Bibeln "onaturliga" livsstil.

1 Kor 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant

De homosexuella vill inte att folk skall ha rätten att vara ärliga längre, de vill leka diktatorer. De vill förbjuda alla att tala om Jesus offentligt, eftersom de känner sig smutsiga (syndiga) då.

Det är ju bara naturligt att människor som lever i synd, får dåligt samvetet när man berättar om Jesus och sanningen.

Foto © Fred Skymberg

Inte tål ondskan ljuset! Naturligtvis kan vi inte ge in till deras önskningar. Jag för min del kommer att predika evangelium så länge jag lever, jag vill vara Jesus lydig, kosta vad det kosta vill.

Jag kommer att predika Jesu ord, för endast genom Jesus kan en människa bli frälst. Det finns inget annat namn på jorden, ingen religion eller något annat som kan frälsa.

När Jesus gav sitt liv för oss på korset, tog Han våra skulder på sig. Vi blev Hans arvtagare! När Han uppstod från de döda, vann Han för evigt kampen om döden, och satan förlorade.

lucifers präster :-(

Foto © Fred Skymberg

En del andligt döda präster som inte känner Gud, ljuger och säger att Helvetet inte existerar. Dessa kommer själva att få brinna i det en vacker dag, på grund av att deras händer är befläckat med mångas blod.

Ta emot Jesus i dag, läs din Bibel under bön och tacksägelse, så skall du få höra sanningen direkt från Herren själv. Kolla bönen nedan om du vill ha evigt liv!

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.htm

-------------------------------------------------------------------------------

Här dyker Jorge ner i dopgraven :-)

--------------------------------------------------------------------------------

BENs tankar (på svenska) 563/22April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Barry in action video, clicka på bilden.

Om ni kan engelska borde ni läsa Barry Smiths böcker, ifall ni vill veta var vi är just nu i historien. Hans böcker handlar om den Nya Världsordningen, som mannen på gatan inte vet någonting om.

I en mycket snar framtid kommer alla dessa ovetande människor att göra bort sig totalt, och ta på sig ett märke som Bibeln varnar för. Ni kan även läsa om det i Nya Testamentet i Uppen-barelseboken.

Kapitel 13: 16-18 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex

Man behöver inte vara rädd för det oundvikliga om man har tagit emot Jesus i sitt liv! Precis som Herren räddade Sadrak, Mesak och Abed-Nego ur en brinnande ugn, i Daniel kapitel 3 i GT, kan Jesus rädda dig och mig.

Precis som vi som är Kristna (på riktig), kommer att vägra ta emot Vilddjuret märke (666), vägrade Sadrak, Mesak och Abed-Nego att dyrka den tidens diktator och hans statyer.

Varför kommer de flesta så kallade Kristna att hamna i Helvetet???

Jag säger Kristna "på riktigt", eftersom bara en liten procent av de Kristna på Jorden känner Gud. Den största mängden Kristna cirka 95% kommer att brinna i Eldsjön eftersom de bara är religiösa, de har ingen personlig gemenskap med Gud, vilket vi alla kan ha genom Jesus.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

---------------------------------------------------------------------------------

Mellan strecken, april 21

Gör om detta om du kan:

Tramp & Tom Waits / Jesus' Blood Never Failed Me Yet

Arranged by Gavin Bryar's

En uteliggare prisar Gud nära Waterloo Station...

(tack för att du påminde mig Hasse)

--------------------------------------------------------------------------------

BENs tankar (på svenska) 562/20April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Jag har jobbat på min kommande bok:

Tutti Frutti och Rock and Roll

Därför har jag inte hunnit skriva så värst mycket på min write... Nu är boken klar, endast praktiska saker återstår :-) Förhopp-ningsvis kommer den ut så småningom, antagligen på eget förlag, eftersom de flesta förlag är väldigt fega.

Boken är delvis baserad på mina writes, men där finns även en hel del annat. In alles blir det 352 sidor helt i färg, om Herren dröjer och jag får leva :-)

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.htm


-PS mellan sträcken-

1982 Statistik

- 94% av alla amerikaner tror på Gud eller en högre makt.

- 8-10 amerikaner anser att de 10 budorden är en bra moralisk måttstock.

- endast 4% amerikaner är ateister!

-130 millioner amerikaner går i kyrkan på söndag

- 60.000 studerar vid Kristna Bibel Universitet

Undrar hur läget ser ut i dag?


BENs tankar (på svenska) 561/16/April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Varning, varning!

Väldigt många tror att de kommer till Himmelriket, bara för att deras föräldrar har låtit döpa dem som spädbarn, skrivit in dem i en kyrka och konfirmerat dem.

Detta betyder inte alls att de kommer till Himmelriket efter döden!

Man kan inte komma till Himmelriket, genom egna ansträng-ningar. Himmelriket är en gåva, för att ingen skall kunna skryta och påstå att de har varit "värdiga". Ingen av oss är värdig att få komma till Himmelen, inte en enda människa på vår jord.

Inte ens påven får komma till Himmelriket, utan att ha blivit frälst genom Jesus.

Foto © Fred Skymberg

Egentligen tror jag inte att påven kan bli frälst eftersom han faktist hädar Gud genom att kalla sig för Kristi företrädare på Jorden. Han har knappast någon vilja att be om förlåtelse, och då kan han ju inte bli frälst.

1 Kor 1:28-29 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Det som krävs, är att vi har en personlig kontakt med Gud, och det kan vi få igenom Jesus, eftersom Han är den enda vägen till Gud. Under mitt inlägg, finns en bön du kan be om du vill bli frälst på riktigt, och komma till Himmelen när du dör.

Ingen religion i hela världen leder till Gud!

Med risk att låta tjatig känner jag mig tvungen att upprepa detta gång på gång, eftersom jag varje dag möter människor som tror att alla religioner leder till Gud. Det finns inget annat namn på jorden genom vilket du kan bli frälst, än Jesus.

Alla andra så kallade "gudar", är bara andar som har lurat människor att tro på dem. Andra är bara strunt som människor har hittat på av olika orsaker. I de flesta österländska religioner, är man rädda för sina avgudar, därför att de är onda andar, som tydligt plågar folk. Man dyrkar dem enbart utav rädsla.

Det är samma sak med Islam, där man dyrkar månguden Allah, av rädslan att bli dödad av sina egna. Det är ju så att man blir dömd till döden om man vill lämna Islam. Jag vet detta av erfarenhet, det är ingen helmlighet. Trots detta hot konverterar 6 miljoner muslimer sig till den Kristna tron per år! Enligt Al Jazeera.

I väst är folk så ignoranta att de inte vet någonting om dessa religioner alls, trots detta försvarar man dem på grund av okunskap! De verkar även som om de flesta "tror" att Islam är äldre än Kristendomen, trots att det är tvärt om. Jag har skrivit om detta problem tidigare på min write.

Vem som helst kan ta emot Jesus i sitt liv, gör man det inte hamnar man med 100% säkerhet i Helvetet, så säger Gud i sitt Ord Bibeln.

Nära döden upplevelser.

En stor del av de som har haft nära döden upplevelser, har först skräckfyllda fått se Helvetet, för att senare få en chans att ångra sig.

Tänk vilken otrolig nåd Gud visar en del, som får en chans till! Om vi dör utan att känna Jesus, hamnar vi obönhörligt i Helvetet, eftersom vår livsstil inte har någonting alls med frälsningen att göra.

Kenneth Hagin är en av de som fått en chans till. Han dog tre gånger, men lever ännu tack vare nåden. Han fick se Helvetet, och Herren förklarade i princip det jag skrev ovan, för honom.

Du kan läsa om honom och många andra pilgrims-astronauter i boken: Fler Glimtar av Nästa Liv av Dr. Richard Kent och David Waite. ISBN 978-91-85853-10-6 Jag känner flere som har varit I Himmelriket och Helvetet.

Allt som står i Bibeln är sant! Kolla med Gud så får du se...

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar (på svenska) 560/08/April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Är Bibeln "Guds" Ord???

Foto © Fred Skymberg

Inte många tror på "hela" Bibeln i dagens samhälle.

Det finns till och med de som kallar sig Kristna som "inte" tror att Bibeln är "Guds" Ord.

En del tror att det är ett gäng flintiga, gamla och sega gubbar som har skrivit den. Man vägrar tro att Gud har dikterat (eller utandats den som det står i skriften) den till profeterna.

2 Petr 1:21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Jag förstår inte hur en sådan trolös människa kan inbilla sig att han/hon är Kristen. Man måste ju "tro" för att bli frälst...

Tänk om vi tog Gud på "allvar" och lydde Hans "befallningar". Vilken schangdobel fest det skulle bli i holken. Lydnad betyder mera för Herren än offer! (1 Sam 15:22)

Vem tror på andar i dagens samhälle?

Foto © Fred Skymberg

I Folkbibeln nämns verser med andar 76 gånger, och verser med onda andar 47 gånger.

Markus 16:15-17 Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut "onda andar". De skall tala med nya tungor.

Trots att detta står så här i Bibeln, dikterat av Gud, är det många som "påstår" sig vara Kristna som inte "tror". I vers 16 står det dessutom att den som inte "tror" skall bli "fördömd"! (Hoppsan)

Matteus 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Att dö bort ifrån "sig själv" (sina egna intressen), känns faktiskt skönt. Jag blir en aning irriterad då jag tänker på hur många år jag "ovetande" gick med ena benet i religionens och världens kloak dike. Men det som har varit kan man ju inte göra någonting åt, det gäller att snabbt kravla sig upp ur dyngan och tvätta sig i det levande vattnet. För den som inte bär sitt kors och följer Jesus kan "inte" vara Hans lärjunge.

Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

Gnällspikar kommer "ingen" vart i livet.

Foto © Fred Skymberg

OBS! Gud "dödade" faktiskt de som gnällde och klagade under ökenvandringen! (Gulp!)

1 Cor 9-11. Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

Jesus gnällde "aldrig", han gick i döden i total ödmjukhet.

Han visade med sitt liv att vi behöver tålamod. Det är bara "stolta" människor som är "otåliga" och "vandrar i köttet". De är ofta legender i sina egna hjärnor och värnar om sin egen bekvämlighet. Man skall inte överskatta sitt eget värde :-)

Jakob 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn.

Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar (på svenska) 559/07/April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Oj vad det debatteras på Vasabladet, om Einstein trodde på Gud eller inte.

Orsaken till röran är den, att Einsten var ateist som ung, Han började tro på Gud först på 30-talet! Hans gamla uttalanden används flitigt av ateister, i deras kampanjer mot Gud.

Einstein själv var förgrymmad på ateisterna eftersom de ville att han skulle skriva under deras otro, han tyckte verkligen inte om dem.

Ett par citat av Albert Einstein:

“Det finns de som säger att Gud inte existerar. Det som gör mig riktigt arg är att de söker mitt medgivande i dessa frågor.

Einstein skrev i ett brev: “Fanatiska ateister är som slavar som fortfarande känner tyngden av kedjorna som de har kastat av sig efter en hård kamp. De är varelser – som i sitt motstånd till traditionell religion som “opium för folket” – inte kan höra klotens musik.”

Om Jesus: “Ingen kan läsa evangelierna utan att känna Jesu närvaro. Hans personlighet pulserar i varje ord, ingen myt är fylld med sådant liv”.

Så kan ingen säga om evangelierna utan att tro.

Jag har skrivit mer om Einstein i min bok som kommer ut så småningom, endast med Herrens hjälp :-)

Det är härligt att vara frälst.

Foto © Fred Skymberg

Jag minns hur äckligt livet var utan Gud, bara skit (finns inget annat ord som beskriver känslan lika bra), jag var olycklig nästan hela tiden. Allting kändes så otroligt meningslöst.

Nu är allting spännande i stället.

Sedan jag bad Gud rensa ut allt som stod i vägen, har allt blivit ännu mer spännande. Jag trodde aldrig att jag skulle sluta måla med mera, men nu har Gud tagit över helt och hållet, och det känns faktiskt jättekul. Jag har inte målat tavlor på 2 år. Jag säger inte att jag aldrig kommer att göra det, men jag har lagt allt i mitt liv totalt under Guds vilja. Jag känner mig dum över att jag inte riktigt fattat galoppen tidigare. Teori är en sak, men handling en annan.

Naturligtvis blir jag en aning frustrerad ibland över hur stor "otro" det finns i kyrkorna.

Jag skulle ju vilja att folk skulle ta Jesu ord på allvar. Ibland känns det som att vada i sirap. En del säger inte ens till när de har blivit helade! Då borde man ju ropa Halleluja och hoppa jämfota...

Jag såg en stackars norsk predikant på youtube som bad för sjuka i Norge. När benen växte ut sade de ingenting alls, man bara stod där och "log" i bästa fall. Var är entusiasmen? Var är tacksamheten???

Jag har själv blivit något av en dönick, jag färgas lätt av omgivningen.

Så inte är jag bättre än de andra, men jag önskar verkligen att jag skulle få tillbaka min entusiasm, så att jag skulle kunna hoppa omkring på ett ben som Kung David i nattlinnet, när han dansade på Jerusalems gator.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar (på svenska) 558/06/April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Samma ande som var verksam då Lasarus uppväcktes från döden, är verksam i kyrkorna i dag!

Det verkar som om många inte tänker på det... Tänk om vi tog den Helige Ande på allvar, vilket drag det skulle bli :-)

På bilden ovan ser ni en Nissan Deprimera med "drag", men det är inte "den" typen av drag jag nu talar om.

Folk skulle kunna bli helade till höger och vänster!

En del tror att jag tar "lätt" på det hela bara för att jag är glad och skämtar en hel de. Så är inte fallet, jag ser allt jag gör på det andliga planet som en kamp mellan liv och död. Men jag blir glad då jag vet vad Gud kan göra :-)

Det händer en hel del under i kyrkorna, visst gör det, men det "kunde" hända mycket mer!

Vår fiende satan försöker förstöra allt han kan, han bara "är" sådan, ond allt igenom.

Han utnyttjar ofta svaga eller onda människor som sysslar med förtal, lögner och annat elände. Förtal är en grym synd, eftersom det lätt kan ta 30 år eller mer för sådant att dö ut. Alltid finns det någon som minns lögnerna, och vips får knistorna lögnens eld att sprida sig på nytt.

En annan andlig handbroms som satan ofta kastar in i kyrkorna är en ande av "otro". Man tror helt enkelt inte att den andliga nådegåvorna fungerar mer.

Eller så tror man att vissa sjukdomar och problem är för stora för Gud... Om Gud kunde få jorden från att stanna 23 timmar och 20 minuter, för Josua i gamla testamentet, så ser jag inte varför Han inte skulle vara mäktig att göra vad som helst!

Detta är faktiskt bevisat! Jag har skrivit om det tidigare på min write för länge sedan.

I dagstidningen Evening World, i Spencer, Indiana, USA,skrev Mr. Harold Hill som var President för Amerikanska Rymd Programmet om dagen som saknas!

När astronauterna och rymdvetenskapsmännen kontrollerade om planeterna, solen och månen skulle befinna sig på samma plats efter 100 och 1000 år från nu. Detta var viktig information som de behövde, för att satelliter inte skulle kollidera med olika hinder i framtiden. När man körde framåt och bakåt i tiden kom man underfun med att något inte stämde! En dag fattades!

Då kom en av killarna på att han i söndagsskolan hade hört om dagen då jorden stod stilla!

© Aris Multimedia Entertainment, Photo Nasa.

Jos 10:13-14 Och solen stod stilla och månen blev stående, till dess folket hämnats på sina fiender. Detta står skrivet i "Den redliges bok". Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna, då HERREN lyssnade till en mans ord. Ty HERREN stred för Israel.

I den engelska översättningen framkommer det tydligt att det handlade om "ungefär" en dag.

Jos 10:13 And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. [Is] not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.

Det fattades fortfarande 40 minuter... Dessa hittade man i 2 Konungaboken:

2 Kung 20:8-11 Och Hiskia sade till Jesaja: "Vad är tecknet på att HERREN skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp till HERRENS hus?" Jesaja svarade: "Detta skall för dig vara tecknet från HERREN på att HERREN skall göra vad han har sagt: Skall skuggan gå tio steg framåt eller skall den gå tio steg tillbaka?" Hiskia sade: "Det är lätt för skuggan att sträcka sig tio steg framåt. Nej, låt den i stället gå tio steg tillbaka." Då ropade profeten Jesaja till HERREN, och han lät skuggan gå tillbaka de tio steg som den redan hade gått på Ahas trappa.

Tänk hur exakt och detaljrik Bibeln är!

Utan Bibeln hade astronauterna aldrig fattat vart timmen i Universum förvann...

Om någon vill försöka förklara bort detta faktum, då behöver han minsann en otroligt stark religiös tro utan like.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar (på svenska) 557/03/April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

En del blir rädda när man pratar om Vilddjuret, som skall komma.

Det behöver vi som är troende inte vara. En del av oss kommer visserligen att få lida, men det är inget mot evigheten med Gud. Gud har ju trots allt, allting under kontroll.

Vi behöver inte vara rädda för någonting, eftersom bara vår kropp kan dö.

Foto © Fred Skymberg

Annat är det med de som dör och inte känner jesus. Dessa kommer att få lida i Helvetet, och jag kan lova att Helvetet inte är någon höjdare. Alla som har dyrkat den onde kommer att bli torterade i Helvetet, eftersom den onde hatar sina lärjungar, lika mycket som han hatar alla andra.

Det är kul att gå på möten där den Helige Ande får jobba fritt. Vad som helst kan hända! Det är ju så att, den Ande som väckte Lasarus från döden fortfarande är verksam här och nu!

Det enda vi behöver göra, är att bjuda in Honom.

Foto © Fred Skymberg

Jag går på möten med en väldigt stor förväntan. Jag hoppas alltid att Gud skall utföra sitt verk i mötet. Jag får se mycket häftigt hända, nästan hela tiden.

Det kan även du få se om du tar Gud på allvar. Gud vill använda dig lika mycket som mig (eller mer). Ingen är mer värd mera, och ingen är bättre än någon annan.

En typ som har varit frälst en timme kan ibland ha mera andliga gåvor än andra som hängt med sedan Noa ryktade hönsen.

Gud ger sina gåvor åt vem Han vill, de har inte vi något att säga till om. Men vi skall förstås be om andliga nådegåvor, detta hör till, speciellt profetians gåva. Lycka till!

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar (på svenska) 556/02/April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

Lade till material 03/april

 

Pax Vobiscum,

Kommer Vilddjuret att ta oss på sängen trots Uppenbarelsebokens mångtusen-åriga profetia?

Foto © Fred Skymberg

Folkkyrkans ledare ligger och snarkar religionens djupa sömn, iklädda sina påvemössor och Albor.

Man äter religionens klibbiga gröt i stället för brödet från Himmelen.

Man suger på syndens bittra disktrasa i stället för att dricka det levande vattnet som Herren bjuder.

Foto © Fred Skymberg

Biskoparna och prästerna har, själva fjättrade, förlett sina får i fördärvets djup, med sina andefattiga ordlekar och människobud. Blinda och döva för Himmelens Gud   har man hämningslöst  stått med munnen på vid gavel och spytt ur sig död och förintelse.

Man älskar att leva i ett högmodigt sken av helighet, samtidigt som man inte vill veta av den Levande Gudens sanning och kraft.

Hur skall fåren hitta hem när fåraherdarna själva för länge sedan har tappat bort sin väg i religionens sumpmarker?

När skall man vakna till besinning och ta emot Himmelens och Jordens Skapares rådslag.

När skall vi vända hem igen ur detta Egyptens slaveri?

---

En präst eller vad han nu är, fick dåndimpen då jag skrev detta ovan på kyrkpressen.

Han tycker att jag är hatisk. Jag hatar ingen på vår jord, inte en enda kotte.

När jag bad om vishet, kom denna psalm för mig:

Ps 2:1-12 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: ”Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.” Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: ”Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: ”Du är min son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.” Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Forts:

"Märket"
skriven av Benjamin Antell, 3.04.2009
Jag antar att de flesta "Kristna" kommer att låta sig vaccineras med Verichip, när den dagen kommer...

Plötsligt är de uteslutna från den himmelska gemenskapen, eftersom märkningen innebär att man säljer sin själ.

Det är ju redan så att nästan 5 miljoner av Finlands nuvarande befolkning kommer att sluta sina dagar i Helvetet. (Jag antar att ett par procent av oss kommer till Himmelriket, som det nu ser ut).

Jag tycker att detta är förfärligt, därför efterlyser jag "väckning" i predikstolarna...även om detta dock verkar vara för gäves.

Hur kan jag säga så? Jo, helt enkelt därför att vi inte följer Guds bud. Vi tolkar om allting som inte passar oss, och "hoppas" att Gud skall se genom fingrarna när stunden är inne.

Del 3

PS
skriven av Benjamin Antell, 3.04.2009
Här finns en länk till Verichip:
http://www.verichipcorp.com/

Detta (eller nåt liknande chip) kommer vi att få injicerat, när den Nya Världsordningen kommer. Det är bara en tidsgråga.

Pengar kommer att tas ur bruk, det enda som behövs för att handla är att sträcka fram handen i scannern på varuhuset.

Man kommer att lura alla som inte känner Gud personligen, att låta sig "märkas". Man kommer att kalla det medicinska, säkerhets eller praktiska orsaker.

Ingen som tar emot märket kommer att se Himmelriket!

Upp 14:9-10 ..."Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.

Din ID kommer att finnas inbäddad i chippet, och du kommer aldrig mer att kunna röra dig någonstans utan att vara "övervakad".

Detta är lucifers sätt att leka Gud på. Ingen kommer att kunna köpa eller sälja någonting, om man inte är märkt.

Upp 13:17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Vi kommer alla att prövas av Gud. Det kommer att gälla liv och död. Det ser ut som om EU kommer att bli värd för Vilddjuret. Få se när vi får vår karismatiske ledare?

Upp 14:11-12 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

Det ser även ut att bli Vatikanen som kommer att bli den nya universella Superkyrkan, där Gud får dra åt skogen, och ge plats åt en sjuk humanistisk New Age tro. Mycket tack vare Lucis Trust (före detta Lucifer Publishing Co) och FN.

Jag skrev mer om ämnet bland annat förra månaden på min write...

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


BENs tankar (på svenska) 555/01/April/2009 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

 

Pax Vobiscum,

Jag blev utmanad av en arg ateist på youtube igår.

Foto © Fred Skymberg

Killen hade MS och blev inte helad genom min bön. Han sade att han bara ville bevisa att jag var en bluff, så att jag skulle sluta skriva om Herren :-)

Antagligen tyckte Herren att detta var en fånigt test, men jag ville ändå anta killens utmaning, bara för att han utmanade mig. Man vet aldrig vad Herren hittar på här i livet :-)

Förvånansvärt många åskådare på youtube började fråga mig om Gud, "efter" vår duell. Kanske bär nåt av mina mail-svar frukt, God only knows.

De fortsätter att fråga mig nu...

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

PS. Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Här kan du ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.html


Sverige, Fotograf Fred Skymbergs kontaktuppgifter:

Fred Skymberg . Address : Tennisvägen 32, S-17553 Järfälla
Sweden.Tel: 46858035343 e_mail : Fred9@comhem.se

USA, Photographer John Kendall http://www.vintage-electronics.com/


Jag har inte för avsikt att såra någon med mina skrivelser, men jag vill vara ärlig. Därför är jag rakt på sak för det mesta utan krusiduller. Samhället i dag är väldigt ruttet och korrumperat, och tiden är kort. Jag har ett inre tryck att skriva om det jag gör, och mitt hopp är att någon skall ha utbyte av skriverierna som är ett resultat av min vandring med Gud. Jag sökte Gud och jag fick verkligen direkt-kontakt, religioner intresserar mig inte. Det enda jag är intresserad av nuförtiden är en djupare relation till Gud.

Peace, Ben

 
 
 
 
Britney Spears
x