ENDAST DÖDA FIRRAR FLYTER MED STRÖMMEN!

TANKAR 742 • © Sept • 21 • AA 2012 Wartzor


Peace,


RCC / Katolska kyrkan.

Rättrogna katoliker är inte kristna i biblisk mening! Det finns naturligtvis, en liten grupp äkta Jesu efterföljare även i denna obibliska kyrka, tyngd av religionens rituella, lagiska och liturgiska bojor!


Tänk att katolska kyrkan inte skäms när den påstår att Petrus var den första påven! Även på Wikipedia påstår de lögnaktigt detta. Att de inte skäms!


I den synkretiska Katolska kyrkan förekommer trolldom, spiritism, vidskepelse, idoldyrkan, helgondyrkan som ju är avgudadyrkan, magi, trollformler, humanism, antisemitism. Den har inlemmat alla möjliga religioners mörker.

satan är ju den som har skapat religionerna, som äkta kristna inte befattar sig med! “Vad har väl ljuset med mörkret att göra”?


Under andra världskriget lämnade påven kallt ut judar till Hitlers utrotningsläger!


Störst är bäst? 
Den katolska kyrkan försöker oblygt bli den största kyrkan i världen och skyr inga medel i detta gatlopp. Man inlemmar hämningslöst alla möjliga konstiga religioner, kulter och sekter, bara för att bli störst! RCC lär obibliskt ut att deras undersåtar måste närma sig Gud via olika helgon (avgudar) i stället för Jesus. Därför väljer katoliker ut de helgon som passar bäst för tillfället.

Tv reparatören, Klara av Assisi.
Om du har problem med tv:n kan du enligt påven be till den heliga Klara av Assisi. Det framgår ej om hon även klarar av HDTV...


Kalsongfinnaren, helige Anthony.
Eller helige Anthony om man har tappat kalsongerna. Detta är inget annat än gammaldags spiritism typ: "fråga Åke".


Ockulta amuletter. Katoliker i stort använder sig även av ockulta amuletter med minst 18 olika helgon på (som jag känner till), det finns förmodligen många flera... Kom ihåg att Gud kallar tillbedjan av helgon för spiritism, svartkonst och andedyrkan.


5MB 18:10-12 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld (abort) eller befattar sig med spådom (horoskop, spågummor, Tarot, runpåse, bone throwing), teckentydning , svartkonst eller häxeri , ingen som utövar besvärjelsekonster (satanism, voodo, Wicca, satanism), ingen andebesvärjare , ingen som bedriver trolldom (horoskop, stjärntydning, astrologi) och ingen som söker råd hos de döda . Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.


En av den katolska kyrkans största synder, är att man har raderat ett av Guds budord!

De tog bort det så att de skulle kunna marknadsföra sina idolbilder...


1 Och Gud talade alla dessa ord: 2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.


Detta raderade katolikerna: 2 MB 20: 4-17 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem (typ: Maria, helgon, påven m.fl.) eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, 6 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.


Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. Du skall inte mörda. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.


Tack vare raderingen kan katolska kyrkan sälja skräp som: St. Joseph Home Seller Kit, only 6.36 USD! 


På katolska kyrkans presentbod får man köpa en förpackning med ockulta, magiska små statyetter och bilder av en död gubbe som hette sankt Josef. Shoppen hävdar i okunnighet, att Guds välsignelse (i verkligheten förbannelse) faller i området om man gräver ner denna hemma. Allt detta får du nu till nedsatt pris 6.36 USD.


De säljer även massor av annat magiskt skräp. Bibeln varnar specifikt för denna katolska förbannelse:

5 MB 27:15


Några av Katolska kyrkans övriga huvudlösa och obibliska påhitt: 
Skärseld?

Man har hittat på att det finns något som heter Skärseld med bön för de döda, ett ställe där syndare renas. Men vi finner aldrig något sådant i Bibeln! Skärselden är en av katolska kyrkans vita lögner som de bara har hittat på. Vi kan ALDRIG påverka de dödas öden genom att be för dem! När vi har dött, finns det INGEN återvändo, då är alla kort utspelade. Efter döden finns ingen nåd för de som valde fel väg, bara plåga, om de dog utan att känna Jesus Kristus. I döden finns inga förmildrande omständigheter av något slag!


Några andra av påvens vita lögner:

Påven – Vi bör anförtro oss till Maria och "överlämna vår dödsstund" åt henne.


Bibeln: Rom 10:13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.


Påven – Maria är medlerskan åt vilken vi kan anförtro alla våra bekymmer och böner.


Uncle Ben: Jesus är den enda dörren till Gud. Han är den enda medlaren! Bibeln lär oss, att alla människor i hela världen kan få audiens till Faderns tron via Jesus Kristus (Yeshua) och ingen annan! Maria är död, ingen nu levande kan nå henne.


Bibeln: 1 Tim 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus.


Påven – När hennes liv skulle ändas upptogs Maria med kropp och själ till himlen.


Uncle Ben: "Ett simpelt påhitt, en ploj".


Påven – Gud har upphöjt Maria i den himmelska saligheten till Drottning över himmel och jord. Hon ska hedras med särskild vördnad.


Bibeln: 2MB 20:3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.


3 Mos 26:1 Ni skall inte göra er några avgudar och inte resa upp åt er någon avbild eller stod och inte heller i ert land sätta upp några stenar med inhuggna bilder för att tillbe dem. Ty jag är HERREN, er Gud.


PS. Bibelordet ovan handlar om statyetter med Maria (alla möjliga Marior), påvar, förfäder, helgon, buddhor, demoner och andra avgudar.


Queen of Heaven / himmelens drottning?
Katolska kyrkans lögner är oändliga. Många kommunicerar med de döda, till exempel med Maria, som födde Jesus och inte har någon möjlighet att svara. Maria blev till stoft som alla andra när hon dog, inte är hon heller någon drottning i himmelriket som påven helt obibliskt påstår! En del katoliker hävdar att de inte ber till Maria, ändå försöker de få kontakt med hennes lik i önskan om förbön, genom att tala till den döda.

Queen of Heaven uttrycket kommer bland annat ifrån antiken när man dyrkade denna döda kvinna med olika namn såsom: demonerna, –fertilitetsgudinnorna Anat, Asarte, Aserah Isis, Innana, Hera, Artemis, Diana och Frigg med flera.


Många katolska ledare (även den officiella katolska kyrkan) påstår att Maria brukar visa upp sig med jämna mellanrum! De förstår inte att det handlar om manipulativa orena andar/demoner, som uppträder som ljusets änglar, vilken Bibeln varnar oss för.


Det pladdrande Maria Helgonet...
exempel: Lady of Guadalupe/la Sallette/Lourdes/Rosary of Fatima/Beurange/Virgin of the Poor/Medjugorje osv.


Det är dock inte konstigt att en del katoliker och andra har sett dessa demoner som utger sig att vara den avlidna Maria. Även en del av oss som jobbar med befrielse, ser ju en hel del andar och demoner när vi kastar ut dem. Det pladdrande Maria Helgonet är ett av satans lurendrejerier. Bibeln varnar oss för denna satans vidskepelse.


2 Kor 11:14-15 ...Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.


Ett annat vanligt förekommande helgon är heliga Anna, som för övrigt Martin Luther kallade på när han var rädd för åskvädret en gång och ville bli frälst på grund av rädsla!


Alla äkta Kristna människor är “helgon” (de som vigt sina liv i Herrens tjänst), helgon betyder ju bara att man är "satt åt sidan för Gud". Det är vansinne att tillbe (eller tala) med ett afvlidet helgon, detta är lika med att frammana de döda! Vilket är en styggelse för Herren. Vi behöver inga helgon, Marior, påvar eller annan nonsens när vi vill samtala med Gud. Om vi kommer till Gud i Jesu namn får vi automatiskt audiens inför tronen. Han lyssnar då till varenda liten viskning du har, oberoende hur du känner det. Många är de som söker Gud via präster, påvar, helgon, smorda män, predikanter och ritualer.


Jesus Kristus är dock vår överstepräst, vi kan alla gå direkt till Gud via Honom när som helst!


Den katolska kyrkan ärar inte Jesus för den Han är. Man kysser och dyrkar påven, som slemmigt trånar efter Helig Andes position och ogudaktigt kallar sig "Kristi ställföreträdare på jorden" (Latin Vicarius Christi). Många är Vatikanens vita lögner.


Påvedyrkan är avguderi.
Om påven var det minsta ödmjuk, skulle han rida på en åsna (eller Piaggo Vespa) i stället för att stå och vinka i sitt skottsäkra, rullande vitrinskåp som den svettiga avgud (idol) han är.


Påve Joseph Aloisius Ratzinger 1927. 
Min dotters syn om Ratzinger: 

"En mammut som bär på en stock. 

Är han rättfärdig? Svar: "Ett buffelliknande djur med ögon som roterar".

PS. Stocken är en symbol för en orättfärdig person.


Moder Teresa / Agnes Gonxha Bojaxhiu
1910-1997 
Min dotters syn angående: Agnes Gonxha Bojaxhiu: 

"Ser en väldigt långhårigt brunt koaktigt djur. Djuret ser gammalt och stadigt ut, liknar en mycket långhårig buffel". 

Rättfärdig? Svar: "Ser ett litet lamm".


PS. Vi blir inte frälsta genom humanismen (goda gärningar), köttet (mänskliga verk). Vi blir frälsta när vi gör bättring, genom namnet Jesus Kristus.


Mytomaner / lögnare.
Katolska kyrkans mytomaner påstår att katolska kyrkan är ursprungskyrkan, men de kan inte bestyrka sitt, påstående, varken med Bibeln eller genom världshistorien! De påstår även att Petrus var den första påven, det finns inte heller något endaste belägg som bestyrker denna myt. Man kan inte ens bevisa att Petrus någonsin har varit i Rom!


De påstår att Jesus har instiftat katolska kyrkan och att Petrus var den första påven. Detta är en ytterst allvarlig lögn som Gud varnar oss för i sitt ord:


2 Mosebok 20:7 Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

 


En del okunniga tror att bibelordet ovan betyder att vi inte skall svära till exempel om vi får en banan i ögat. Sanningen är dock en helt annan:

Gud vill inte att vi påstår att Han har sagt saker, som Han inte har något med att göra.


KATOLSKA FABLER:
RKK dyrkar även några gamla benkotor (reliker/avgudar) i Rom som påstås vara Petrus benpipor. Tänk att man år 2000, dyrkar likdelar som om de vore heliga. De behöver ju inte ens vara Petrus, de kan ju ha tillhört vem som helst...till exempel en fågelstoppare från södra Wartburg, detta vet vi inget om. Vid senare utgrävningar kom man fram till att det inte gick att bevisas att graven var Petrus.


Helig Fader?!?
Trots följande bibelord i Matteus 23, kallas påven för helig fader. Katolikerna ger även andra tjänstemän helt obibliska titlar! Doktorer (lärare), Monsignor (Herre), Abbot (Fader) biskopar kallas fädrar,


Matteus 23:8-12 Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder. Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen. Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.


Ford Transit.
Påven påstår för övrigt att Maria fortfarande är en jungfru, trots att hon kunde ha fyllt en Ford Transit med alla ungar som hon klämde ur sig efter Jesus.


Flera vita katolska lögner...
Maria påstås även, helt obibliskt, att ha varit syndfri och helig. Bibeln berättar att hon genomgick reningsriter för synd, som alla andra judar på den tiden. Maria kallade Jesus för sin Frälsare!


Lukas 1:46-48 Då sade Maria: "Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet.


Lukas 18: Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.


Romarbrevet 23: Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.


Detta betyder dock inte att kristna människor fortfarande är syndare! Genom Jesu verk är alla kristna (som tar Jesu befallningar på allvar) rättfärdiggjorda! Vi är inte bättre än andra, men vi är syndfria/fläckfria endast tack vare Jesus (det handlar endast om en gåva, inget som vi förtjänar). Att vi kan göra bort oss ibland, har inget med saken att göra.


"Det är tragiskt att se hur många som dyrkar sina tankefoster i stället för Herren". Tyvärr kan vem som helst kalla sig kristen utan att vara det!

OBS!
En gång när en kvinna, i okunskap prisade Maria, tillrättavisade Jesus henne omedelbart!


Lukas 11:27-28 Då Jesus sade detta, ropade en kvinna i folkskaran: "Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat."


Jesus sade: "Säg hellre: Saliga är de som *hör Guds ord, bevarar det, beskyddar det och är måna om att inte förvränga det." (fritt översatt)


*fulasso grek., betyder: att vakta, beskydda, att taga det väl till vara så att ingen våldför sig på det.


Vem är lögnaren om inte påven och Vatikanen?
Personligen har jag ingen respekt för varken farbrorn i glasskåpet, eftersom han är en lögnare som sprider ett annat budskap än Bibelns, eller den falska Vatikanstaten, som bedrar miljoner människor över hela världen.

Dessutom har den katolska kyrkan mage att falskt påstå, att Jesus lärde ut den katolska läran till sina apostlar. Kyrkan blandar även ihop sina "så kallade" heliga traditioner och sakrament med Guds ord, som de påstår hör ihop, vilket inte är sant!

Sakrament” nämns aldrig i Bibeln. Jesus hade säkert kallat dessa hycklare för ormyngel, han sade alltid sanningen när det kom till kritan. Många kyrkor och församlingar flirtar i dag, hämningslöst, med den falska katolska kyrkan och påven.

Låten eder icke attraheras av påvens eller andras pråliga kåkar, guld, glitter och häftiga mössor... Killen är bara en vanlig människa (rik som ett troll) med en väldigt dålig smak när det gäller bilar. Troligtvis är det påvens otroliga rikedomar (bland annat Nazi guldet som Vatikanen stal efter andra världskriget med sitt falska "nådetåg" genom Europa), lyx, makt och pråliga byggnader som attraherar. Folk tycks inte lägga märke till att påven är en helt vanlig, patetisk, svettig, gammal farbror, i en rullande glasbur som falskt utger sig för att vara Kristi ställföreträdare på jorden.

Detta är faktiskt rent demonisk, falsk marknadsföring!


Syn om katolska kyrkan: "En meteor som faller på en stad. En fyr som det flashade gult ljus ur, massor med människor låg i vattnet runt fyren, de höll alla på att drunkna”.


Många säger i okunskap att endast Gud kan veta vem som är frälst.
Vi kan visst bedöma om en människa är frälst eller inte, genom att bedöma honom utifrån Bibeln. Guds ord säger att frukten av hans liv skall visa om han är en Kristi efterföljare eller inte. Lyder han Guds ord, eller väljer han att bli populär bland människor? Struntar han i Jesu befallningar och hänger sig åt sina egna lustar i stället? Om vi har profetiska gåvor kan vi dessutom fråga Gud och på sekunden få svart på vitt! ...den som inte bär någon frukt (själar), kommer inte in, så enkelt är det!


En del människor tror att nåden betyder att vi kan spola ner hjärnan vår på muggen och leva som hedningar. De hävdar att den som en gång blivit frälst, är det för alltid. Detta skulle Jesus aldrig skriva under. Vad säger Gud?:


Filippierna 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning...


Nåd, är att Jesus har givit sitt liv i pant för de som gör bättring!


Matt 5:3 "Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.


"Fattiga i anden" är ett judiskt idiom som betyder: De som gör bättring! "Fattiga i anden" handlar med andra ord inte alls om idioter, eller mindre vetande människor, som den vedertagna missvisande översättningen hävdar.


Påvar i helvetet?
Är personligen övertygad om att det kryllar av påvar och präster i Helvetet på grund av deras ogudaktiga vandel. Påven som huvudlöst hävdar följande har absolut inget utrymme i himmelriket:

"Jesus är inte nödvändigtvis Gud son". Benedict XVI, Joseph Ratzinger och Vatikankonciliet.

Inte ett direkt citat, men om du läser Vatikanens bok: "The Jewish people and their sacred scriptures in the Christian bible", påstår konsiliet och påven att Jesus Kristus, inte nödvändigtvis är Guds son, den väntade Messias och att alla Kristna kan och bör medge att den judiska tolkningen av Bibeln kan vara den rätta. Med andra ord är Katolska kyrkan antikristlig. Boken är skriven av påven Joseph Cardinal Ratzinger, Benedict XVI och Vatikankonciliet. Detta är inte ens hans enda bok (som jag känner till) där han och konciliet direkt “förnekar” Jesus Kristus vara Messias. Genom dess egen litteratur medger Vatikanen sig vara en Kristus-fientlig organisation!


Boken finns här: http://www.vatican.va/

1 Johannes 2:22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.


I samma bok påstår de att Gamla Testamentet inte nödvändigtvis talar om Jesus.

Vad säger Jesus om detta?


Johannes 5:46 Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.


Katakomberna 1939-1945.
Den Romerska katolska kyrkan sände glad i hågen italienska judar till natzisten, Aldolf Hitlers utrotningsläger, förutom en liten grupp som de lömskt gömde i katakomberna ifall Hitler skulle förlora sitt vansinniga krig.


OBS! Läs: Evangelium enligt Rom av James. G. McCarthy. Om du vill lära dig mera om katolska kyrkans vansinniga irrläror.


En Frälsningsbön

Om du vill lära känna Gud, berätta detta för Honom! Han lyssnar alltid. Ofta börjar resan med Gud med en liten ÄRLIG bön:

Himmelske Fader jag tror att din Son Jesus Kristus är världens Frälsare, att han dog för min synd och uppstod på den tredje dagen och äger nycklarna till dödsriket. Jag tror på Jesus och vill följa Honom. Jag avsäger mig all synd i mitt liv och jag ber dig Fader att fylla mig med din Helige Ande och ge mig en större kärlek till alla mina medmänniskor på vår jord. Lär mig att älska och styrk mig så att jag klarar av att hålla dina bud i Jesu namn, tack för din kärlek och gränslösa nåd, Amen, Amen”.


Den som tror och blir döpt skall bli frälst,

men den som inte tror skall bli fördömd”.

Markus 16:16 NUBJesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Johannes 3:5


Vi döps till rättfärdighet i Jesus när vi kommer till tro och slutar synda. Att vi fortfarande kan göra misstag betyder inte att Gud ser oss som syndare.


Guds ord står fast i all evighet

och har inget “bäst före” datum.HA MESHALAM

Se, det är fullbordat”