ENDAST DÖDA FIRRAR FLYTER MED STRÖMMEN!

TANKAR 749 • oktober •27 • 2013 Wartzor


Peace!


Denna historia kom jag ihåg härom dagen i mars 2023 och lade upp den i stället för det gamla som stod här. Det hade blivit nåt fel på sidan.


En lustig sann historia.

Som nyfrälst flyttade jag från Vasa till Stockholm 1975, eftersom ingen ville anställa mig på grund av att jag hade utbildning, och folk utan utbildning blev billigare att anställa! På arbetsförmedlingen skrattade tanterna åt mig och sade “Du får inget jobb i Sverige, ha ha ha”!


Fick jobb nästan bums och bodde i Enskede på Tallkrogsvägen. Jag hade ingen väckarklocka, så jag frågade Gud om han kunde väcka mig på morgonen. Jag ville ju inte komma för sent till jobbet. Samtidigt tänkte jag “kolla en sak”, så jag bad om väckning lite olika tider till exempel 3 minuter i sju, 5 minuter i sju eller 4 minuter i sju. Varje morgon vaknade jag i “exakt rätt tid”! En morgon kände jag faktiskt en hand på min högra axel som ruskade om mig lätt, trots att ingen annan var närvarande!


Vilken spännande tid det var, jag kände ingen i Stockholm och Helig Ande undervisade mig mest hela tiden. Denne förklarade kärleksfullt för mig, vad jag inte “borde” göra osv. När jag sade “sorry” fick jag omedelbart uppleva dennes kraft som kändes rent fysiskt i kroppen. Detta gör jag även nu i skrivande stund.


In English:


When I got saved, I moved to Stockholm in 1975 and lived in Enskede on Tallkrogsvägen. Got a job from the first company I asked, but I didn't have an alarm clock, so I asked God if he could wake me up in the morning. I didn't want to be late for work. At the same time, I wanted to check something, so I asked to wake up at slightly different times, for example 3 minutes to seven, 5 minutes to seven or 4 minutes to seven. Every morning I woke up at the "exactly right time". One morning I actually felt a hand on my right shoulder gently shaking me, even though no one else was present!


What an exciting time it was, I didn't know anyone in Stockholm and Holy Spirit taught me a lot most of the time. He lovingly explained to me what I "shouldn't" do, etc. When I said "sorry", I immediately experienced his power, which was felt even physically in my body. I am still feeling this at the time of writing.


God Bless you!

En Frälsningsbön

Om du vill lära känna Gud, berätta detta för Honom! Han lyssnar alltid. Ofta börjar resan med Gud med en liten ÄRLIG bön:

Himmelske Fader jag tror att din Son Jesus Kristus är världens Frälsare, att han dog för min synd och uppstod på den tredje dagen och äger nycklarna till dödsriket. Jag tror på Jesus och vill följa Honom. Jag avsäger mig all synd i mitt liv och jag ber dig Fader att fylla mig med din Helige Ande och ge mig en större kärlek till alla mina medmänniskor på vår jord. Lär mig att älska och styrk mig så att jag klarar av att hålla dina bud i Jesu namn, tack för din kärlek och gränslösa nåd, Amen, Amen”.


Den som tror och blir döpt skall bli frälst,

men den som inte tror skall bli fördömd”.

Markus 16:16 NUBJesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Johannes 3:5


Vi döps till rättfärdighet i Jesus när vi kommer till tro och slutar synda. Att vi fortfarande kan göra misstag betyder inte att Gud ser oss som syndare.


Guds ord står fast i all evighet

och har inget “bäst före” datum.HA MESHALAM

Se, det är fullbordat”