ENDAST DÖDA FIRRAR FLYTER MED STRÖMMEN!TANKAR 741 • © Mars • 29 • AA 2012 Wartzor
(det händer ofta att jag korrigerar text i efterhand. Min engelska write är ofta olik den svenska)

Peace,

(ett utkast till min predikan tisdagen 18 maj, 2012 i Vörå Frikyrka)

Ben 1981 i studion under inspelningen av debut LPn Waters.

Herren talade en natt till mig om väckelsen,
som vi tyvärr ofta halvt förstrött ber om.

För att väckelsen skall kunna komma, behöver vi ha en stark desperation. Det är Jesus vi behöver söka, när vi lär känna Honom personligen, då faller alla bitarna på sin plats i våra liv.

En STOR DESPERATION behöver födas i oss!

Om vi inte har en desperation inom oss, kan vi be om att få den!
Gud brukar alltid svara på osjälviska böner. Allt handlar ju i grund och botten om själars frälsning. Gud vill ju inte att någon skall behöva gå förlorad.

"Bygg min plattform" –säger Herren, "bygg min plattform". Ni har fått nyckeln: "Jag vill trona på er lovsång".

PS 22:4-6 Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam.

Jesaja  57:19 Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger HERREN. Jag skall bota honom.

Bygg min plattform!
Sjung av hjärtat sjung!
Sjung en ny sång var dag!

Det spelar ingen roll för Herren hur vår lovsång låter i människors öron, vilken stil den är i osv. Det som verkligen betyder någonting för Herren är om sången kommer från hjärtat eller inte.

Lovsång har inget med personlig smak att göra. Det som inte kommer från hjärtat är värdelöst skrammel, oavsett om Beethoven, Christer Sjögren eller jag själv har komponerat sångerna.

Jag tror personligen att sång i Anden är den starkaste formen av tillbedjan.


Om vi inte kan hänga med i sångtexter på möten, kan vi sjunga med i Anden i stället. Det gör jag ofta, eftersom jag kan väldigt få gamla sånger.

Herren själv uppmanar oss att sjunga nya sånger, därför brukar jag inte sjunga samma sånger speciellt länge. Gud vill ha färska bullar.

Ifall det känns konstigt att sjunga i Anden i början, är det bra om vi börjar träna i tid. Vi kan ju träna där hemma om vi är osäkra, farligt är det ju inte. Huvudet trillar ju inte av för att man sjunger i anden.

Jesus är den ENDA dörren till Gud, LOVSÅNGEN som föds ur NÅDEN är nyckeln.

Det är ju bara naturligt att man blir överlycklig och vill lova Herren, när man fått möta Jesus och fått uppleva Hans dyra nåd personligen.

Förnöjsamhetens mörker måste BRYTAS i Jesu namn. Förnöjsamheten och religionens ande måste bindas och kastas ut ur Herrens hus!

Mörkret MÅSTE brytas och vår desperation inta dess plats. Jesus säger, "Jag har betalt för er synd med mitt eget blod -med mitt liv. Men var är lovet…VAR?"

PS. Många grubblar över Lagen i GT.

En del som inte känner Herren speciellt, sitter och funderar på om de skall äta kött, ha hatt i kyrkan, om det är synd för en man att ha långt hår med mera.

Andra undrar hur långt håret kan vara innan det kallas långt... Man har inte förstått att Jesu nya förbund tog bort det lagiska i tron. Jesu blod övertäckte det Gamla Förbundet som Gud gav till Judarna. Vi fick ett nytt Förbund som är baserat enbart på Nåd och inget annat. För att ingen skall kunna skryta…

Kärleken är Lagens uppfyllelse!

Välsigna varandra, höj era röster till Herren, sjung av hela ert hjärta. Sjung för att er glädje må bli full, sjung för att er hälsa må komma. Jag VILL hela er, säger Herren, sjung, lova och tacka mig, för mina mäktiga gärningar. Sov inte längre! vakna, vakna, vakna!

Natten kommer snart, då ingen sång längre kommer att höras, sjung medan tid är, så att Jag kan hela er. Ge mig ert tillstånd att komma med Min Härlighet.

Bygg min plattform med er desperation, med ert lov, och jag skall komma till er med min smörjelses kraft.

En del tror att Markus 16.15-18 bara handlar om apostlarna, men det framgår ju tydligt att befallningen gäller alla pånyttfödda Kristna!

Och Jesus sade till dem:

"Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

• Detta med giftormar och dylikt gäller när man lever sitt liv för Herren och utför Hans verk!

Forts. 19-20 Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev hanupptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Det är ofta väldigt spännande att lyda Herren när Han manar en att göra allt möjligt. Ibland kan vissa uppdrag kännas pinsamma, men i efterhand får man för det mesta (om inte alltid), bekräftelse på det man har gjort.

En viktig sak är att man lyder omedelbart, eftersom smörjelsen inte alltid är kvar hur länge som helst. Vi får ju olika smörjelse för olika uppdrag.

Märkte redan som nyfrälst att jag inte kunde skjuta upp Helig Andes maningar. Smörjelsen var inte med om jag sköt upp förbönen till en annan gång, när den borde ha skett omedelbart!

En ny kör som jag fick i samband med min predikan.

ADONAI, vi lyfter upp Ditt namn!
ADONAI, we lift your name up high!

Hosianna välsignad vare Du
Hosianna, som kommer i Herrens namn!

Hosanna, blessed is the King
Hosanna, unto you I sing

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

 

Här är en kort bön du kan be, om du vill lära känna Gud som älskar Dej, och bli räddad!

Herre, jag kommer inför dig i Jesu namn. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder. Tack för att Du dog i mitt ställe, för mina synder. Jag "tror" att Du uppstod från dödsriket. Fyll mig med din Helige Ande, och Guds frid. Befria mig fullständigt från allt mörker från mitt gamla liv. Ge mig ett generöst hjärta, och mod att vinna andra för dig.

Jag är frälst, räddad, född på nytt, befriad och förlåten. Tack vare dig är jag på väg till Himmelriket, Tack Jesus för att jag får ärva dej!

Ditt liv kommer att förändras, antingen på bråkdelen av en sekund, eller med tiden. Gud möter alla individuellt, ingen annan är som du. Gud älskar dig, kom ihåg det.

Om man "tror" på Gud, då bör man även bevisa det genom att "försöka" leva enligt Guds vilja. I Nya Testamentet står det hur vi bör leva. Det vi inte förstår, kan vi be den Helige Ande om hjälp med, Han är vår Hjälpare medan vi är på Jorden.

Man bör även låta döpa sig i någon församling som tecken på att man tror. Strunta i om du har blivit döpt som spädbarn, babydop har ingen betydelse, eftersom de inte förekommer i Bibeln.

Läs Matteus i Nya Testamentet!

Här är en bra bok av Madeleine Wallgren i ämnet som heter: Frihet från Förkastelse.

Här finns mina videos på Youtube/thalonen

Skriver även på Facebook (Ben Antell).

Här kan du för tillfället ladda ner flere av mina CD skivor helt gratis: http://antell.com/mp3.htm

Intressant länk (på engelska) om hur vi programmeras via TV och media, utan att vi vet om det... Tryck HÄR.


USA, Photographer John Kendall http://www.vintage-electronics.com/

London, UK: Caroline Antell

Borgå, Finland. Marléne Antell

Sibbo, Finland: Lars Hedlund

Jag har inte för avsikt att såra någon med mina skrivelser, men jag vill vara ärlig och varna folk för skadliga saker. Därför är jag rakt på sak för det mesta utan krusiduller.

Vårt samhälle är i dag väldigt ruttet och korrumperat och tiden är kort. Jag har ett inre tryck att skriva om det jag gör, och mitt hopp är att någon skall ha utbyte av skriverierna som är ett resultat av min vandring med Gud. Det jag skriver har väldigt litet med mina egna åsikter att göra, försöker bara dela sådant som Helig Ande har berättat för mig, eller manar mig att föra vidare.

Jag sökte Gud och jag fick verkligen direktkontakt, religioner intresserar mig inte. Det enda jag är intresserad av är en djupare relation till Gud.

Vi förändras under livets gång. Min förvandling tycks ha accelererat rätt mycket sedan jag började skriva. Älskade inte människor lika mycket innan, därför är mina senare writes kanske inte lika upprörande. Tänker dock låta de gamla stå, så att man ser förvandligen :-)

 

Gud välsigne alla er som söker sanningen!

Om ni vill ta kontakt (e-post) tryck här.

Om någon vill skicka ett gammaldags brev, är min adress:

BIG BEN, BOX 325, FIN-65101 Vasa, Finland

 

© Benjamin Antell 2012.

Enligt copyright-lagen får texter och bilder

endast kopieras med tillstånd.

Fråga mig om du vill kopiera någon text, det kostar inget:-)

 
 
 
 
Britney Spears
x