ENDAST DÖDA FIRRAR FLYTER MED STRÖMMEN!

TANKAR 729 • © MARS • 24 • AA 2011 Wartzor


Min engelska write är ofta olik den svenska.


Gud har varnat oss för det som skall komma, det är ingen överraskning. Markus 13 När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på 'födslovåndorna'.


I vers 33-37 varnas vi att inte SOVA: Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför! Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!" Det är viktigt att vi fortsätter att göra Guds vilja tills Han kommer tillbaka. Vi kan inte sitta och snarka.


Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning... Amen, amen säger jag er: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden." Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.


Vi behöver inte oroa oss för någonting alls om vi tror!

Nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.

FOTO © UB


Många oroar sig över ekonomin, även troende människor är fångna i pengaguden Mammons nät. En orsak till oron är den att den onde har byggt strukturer över oss bland annat i form av tankefoster som gör att vi litar på mänsklig logik än på Gud som ju är övernaturlig!


När vi läser dagstidningar och tittar på nyheterna grips många av världens fasor som inte har något med Kristna att göra! En del inte håller naturligtvis inte med mig,    men för mig är det i alla fall så att jag inte bryr mig ett skvatt om larmen. Gud ger mig en inre trygghet som inte ens Helvetets portar har någon makt över.

Portarna är stället där den onde och hans hejdukar smider sina planer (tidigare satt man och formade sina strategier och lagar vid stadsportarna, de var viktiga mötesplatser). Det var detta Jesus talade om:


Jag säger dig: Du är Petrus (Petrus betyder klippa), och på *denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

OBS! *Jesus talar om sig själv här, inte om Petrus!


Det är viktigt att vi kommer ihåg att logik inte betyder någonting i den andliga sfären, som de som känner Kristus är en del av! Kristna är redan i Himmelriket parallellt samtidigt som de är på jorden i kroppslig form.


Efesierbrevet 2:4-6 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.  Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus överträdelser och synder.


 Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben
.P.S. Vi ses på Facebook: Benjamin AntellEn Frälsningsbön

Om du vill lära känna Gud, berätta detta för Honom! Han lyssnar alltid. Ofta börjar resan med Gud med en liten ÄRLIG bön:

Himmelske Fader jag tror att din Son Jesus Kristus är världens Frälsare, att han dog för min synd och uppstod på den tredje dagen och äger nycklarna till dödsriket. Jag tror på Jesus och vill följa Honom. Jag avsäger mig all synd i mitt liv och jag ber dig Fader att fylla mig med din Helige Ande och ge mig en större kärlek till alla mina medmänniskor på vår jord. Lär mig att älska och styrk mig så att jag klarar av att hålla dina bud i Jesu namn, tack för din kärlek och gränslösa nåd, Amen, Amen”.


Den som tror och blir döpt skall bli frälst,

men den som inte tror skall bli fördömd”.

Markus 16:16 NUBJesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Johannes 3:5


Vi döps till rättfärdighet i Jesus när vi kommer till tro och slutar synda. Att vi fortfarande kan göra misstag betyder inte att Gud ser oss som syndare.


Guds ord står fast i all evighet

och har inget “bäst före” datum.HA MESHALAM

Se, det är fullbordat”